ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Резултати Koнкурса за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Црне Горе за период 01. јануар 2019. – 31. децембар 2020. године

Полазећи од потребе да се успостави научна и технолошка сарадња уз поштовање заједничких и уважавање националних интереса, а на основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о научној и технолошкој сарадњи, закљученог 21. марта 2011. године, као и Програма сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке Црне Горе у областима науке и технологије за период 2015/2017. године, потписаног 17. септембра 2015. године, након разматрања административно коректних предлога пројеката, а у складу са приоритетима дефинисаним у тексту Конкурса и на основу спроведених процедура оцене пројеката у обе државе, усаглашен је и потписан Протокол са другог заседања Мешовитог српско-црногорског комитета за научну и технолошку сарадњу и усвојена је листа за финансирање 35 пројеката (од укупно 55 предложених који су испуњавали услове Конкурса) у двогодишњем периоду, са почетком реализације од 01. јануара 2019. године.

Loading