ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Резултати конкурса за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2021-23

На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Републике Србије и Народне Републике Кине, као и Протокола са Четвртог заседања српско-кинеског Мешовитог комитета одржаног у Пекингу 18. jaнуара 2018. године, 22.4.2021. године усаглашенa је и потписанa Документована одлука о пројектима научно-технолошке сарадње (2021-2023) између  Републике Србије и Народне Републике Кине .

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије у обе земље одобрени су за финансирање заједнички

– истраживачко-развојни пројекти и

– пројекти мобилности истраживача.

На Конкурс за суфинансирање  заједничких  научно-истраживачких и развојних пројеката између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2021-2023. године пријављено 61 заједничких пројекта који су задовољили услове конкурса.

Након евалуације пројектних предлога обављених у обе земље, те у складу с утврђеним приоритетима, укупно је за реализацију изабрано 6 пројеката у трајању од три године.

На Конкурс за суфинансирање заједничких  пројеката мобилности истраживача између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2021/2022. године, пријављено је 76 заједничких пројеката коју су задовољили услове конкурса.

Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Конкурса, укупно је за реализацију изабран  21 пројекат у трајању од две године.

Обе стране ће финансирати пројекте мобилности истраживача према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове смештаја и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Руководиоци усвојених пројеката биће обавештени писменим путем о динамици и начину финансирања.

 

Loading