ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић: 14 милиона евра за унапређење квалитета рада шест института

Министарство науке, просвете и технолошког развоја снажно подржава изврсност у науци и посвећено је дугорочном обезбеђивању квалитета научноистраживачког рада, изјавио је Бранко Ружић, први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја, приликом свечаног потписивања Меморандума о разумевању у циљу пружања подршке процесу трансформације института који обављају научноистраживачку делатност.

Како би смо осигурали квалитет научноистраживачког рада неопходно је да ојачамо научноистраживачке организације. Зато је Влада Републике Србије и створила предуслове за трансформацију научноистраживачких института који подразумевају: јачање капацитета института кроз експертску подршку, обуке и укључивање у релевантне међународне научне мреже, подршку у трансферу технологије и научноистраживачких резултата и унапређење стратешке инфраструктуре. Подршку за овај процес који је од изузетног значаја за изврсност и релаевантност српске науке обезбедили смо од наших партнера – Светске банке и Европске уније. Циљ је да, попут наших великих научника и изумитеља, науку ставимо у функцију развоја економије и друштва у целени“, рекао је министар.

За трансформацију института опредељено је око 14 милиона евра, кроз Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији – Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project (SAIGE), који се финансира и реализује кроз чврсто партнерство Републике Србије, Светске банке и Европске уније, са циљем додатног улагања у науку, технолошки развој, иновације и иновативно предузетништво.

Говорећи о значају пројекта, чија је реализација почела у мају 2020. године, проф. Др Виктор Недовић, директор пројекта SAIGE, истакао је да се реализација одвија кроз три компоненте које обухватају: даљу реформу научноистраживачког сектора, подршку програма Фонда за науку и јачање сарадње са српском дијаспором, као и Подршку новом Програму Фонда за иновациону делатност – Програму Акцелерације. Поред тога из ових извора подржава се даље спровођење Стратегије паметне специјализације и одржавање континуираног дијалога са заинтересованим странама како би мере подршке имале већи ефекат.

Министарство је у 2020. години спровело процес вредновања института који обављају научноистраживачку делатност на основу упитника у коме су институти сами проценили тренутно стање и кључне прилике за унапређење. Институти су се такође изјаснили о томе да ли желе да на добровољној основи наставе даље учешће у процесу који подразумева спољну међународну експертску процену и припрему плана трансформације. Након изјашњавања уследила је селекција и одабрана је прва група од шест института која је наставила учешће у даљем процесу. Крајњи резултат ове фазе су планови трансформације усаглашени са руководствима института.

„SAIGE пројекат је од великог значаја не само за Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, већ и за све учеснике па и саму научну заједницу Србије јер кроз ову подршку у смислу трансформација научних института имамо већу шансу да се укључимо у глобалне токове како науке тако и економије“, истакла је др Јелена Беговић, директор Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство.

Наш институт је прошао кроз сличан пројекат у претходним годинама и заиста можемо да посведочимо колики је утицај имао на нас од самог врха института до истраживача. Најбољи показатељ данас огледа се у велики успеху који остварујемо како на позивима Фонда за иновациону делатност и Фонда за науку тако и у значајном повећању пројеката са домаћим и међународним компанијама на пољу биотехнологије и биомедицине“, рекла је она.

Институти који су обухваћени подршком:

– Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство

– Институт за физику

– Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП

– Електротехнички институт Никола Тесла

– Институт за ратарство и повртарство из Новог сада

– Институт за међународну политику и привреду

Циљ пројекта SAIGE је да се побољша релевантност и изврсност научних истраживања и подигне капацитет научноистраживачких организација, као и да се унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија и доприносе расту и конкурентности српске економије.

Пројекат SAIGE подржава и даљу реформу научно истраживачког сектора, програме Фонда за науку у циљу јачања веза између привредног и академског сектора, као и програме Фонда за иновациону делатност у циљу развој  иновативних  привредних друштава.

Loading