ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић на Конференцији Европске тренинг фондације

Први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић оценио је да се систем образовања константно суочава са изазовима, на које мора одговорити својом реформом и унапређењем.
Он је на међународној конференцији Европске тренинг фондације (ЕТФ) рекао да је оза нас један тежак период кроз који је прошао читав свет и да је Ковид 19 био је покретач који је убрзао процес трансформације образовног система.

Србија уложила је велике напоре како би се текућа школска година завршила, а наредна неометано одвијала са циљем да ученицима обезбеди једнаки квалитет образовања“, рекао је он.

Усвајањем Стратегије за развој образовања у Републици Србији до 2030. године, како је рекао, потврђен је значај реформе система и предвиђене су мере и активности за испуњење постављеног циља.

Нови стратешки документ задржава оријентацију ка примени концепта целоживотног учења, будући да се на тај начин осигуравају знања и вештине неопходна за одрживи развој, односно зелену и дигиталну трансформацију. Стратешким документом као значајни приоритети у области целоживотног учења поред осталих препознати су и креирање система признавања претходног учења, развој социјалног партнерства и једнака доступност целоживотног учења“, истакао је министар.

Питање одрживог развоја, према његовим речима, актуелно је питање савременог доба.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја настоји да узме што активнију улогу у подизању свести о важности овог питања кроз унапређење образовног система и његове реформе како би се стекле одговарајуће вештине и знања и тиме допринело развоју зелене и циркуларне економије“, додао је он.

Министар је навео да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја уложило велике напоре када је реч и о дигиталној трансформацији.

Како је предвиђено стратешким документом у наредном периоду она ће бити обезбеђена спровођењем развоја дигиталног образовања, применом Јединственог информационог система просвете и доношењу одлука заснованих на подацима“, истакао је он.

Loading