ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић на конференцији о вршњачком дигиталном насиљу

Први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић изјавио је данас да су прописане јасне процедуре поступања у ситуацијама вршњачког насиља и да се посебна пажња поклањама превенцији и развијању дигиталних компетенција код ученика, како би безбедно користили дигиталне технологије.
Ружић је рекао да образовни систем има изграђене механизме за заштиту деце и ученика од свих облика насиља и дискриминације.

„Законска регулатива у овој области је посебно уређена и прописује јасне процедуре и кораке у превенцији и реаговању на насиље, злостављање и занемаривање у образовно- васпитним установама“, рекао је он на конференцији „Вршњачко дигитално насиље-како му стати на пут“.

Истакао је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја међу своје најважније приоритете убраја континуирано унапређивање капацитета установа образовања и васпитања за креирање безбедног и подстицајног школског окружења,

„Поред уређених процедура поступања у ситуацијама насиља, посебну пажњу поклањамо превенцији и развијању дигиталних компетенција код ученика. Кроз образовни систем ученици у Србији од првог разреда упознају са основама дигиталне писмености. Информатичку писменост ученици стичу кроз предмете „Дигитални свет“ у првом и другом разреду, а од петог до осмог разреда у оквиру предмета „Информатика и рачунарство““, додао је он.
Навео је да је потребно да родитељи и школа, синергијски раде на едукацији о безбедном коришћењу дигиталних технологија
„Како би приступ овом питању био још обухватнији, а сарадња међу секторима још чвршћа покренута је и Национална платформа „Чувам те“. Платформа има информативну и едукативну функцију и на приступачан начин обезбеђује доступност садржаја који су посебно прилагођени родитељима, ученицима и запосленима у образовању“, рекао је министар Ружић.

Министарство ће наставити да пружа подршку развоју различитих превентивних ресурса, као и оснаживању установа за њихову примену како бисмо успешно одговорили на све изазове и омогућили безбедно окружење за децу и младе, како у школи, тако и у породици.

Loading