ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић на обуци за менторе ученика ромске националности

Сва деца у Србији морају имати одговарајуће услове за развој пуних потенцијала, јер сви имају једнако право на квалитетно образовање, рекао је први потпредседник Владе и министар просвете Бранко Ружић на обуци Менторска подршка ученицима средњих школа ромске националности за стицање компетенција за 21. век

Значајно место у Стратегији развоја образовања и васпитања до 2030. године, која је недавно усвојена дато је образовању осетљивих друштвених група.

Ова Стратегија представља план за наставак реформи које ће омогућити да више деце буде обухваћено образовањем, да образовни систем одговори на захтеве тржишта рада, односно да код ученика развије знања, вештине и компетенције која су неопходне за свет рада и њихову будућност“, рекао је Ружић.

Министар је истакао да се посебна пажња придаје унапређивању компетенција наставника и осталих запослених у просвети.

У том смислу, значајна је и обука коју у сарадњи са нашим партнерима пружамо менторима који подржавају ученике средњих школа ромске националности за стицање компетенција за 21. век. На овај начин биће унапређене компетенције ментора, али и постигнућа ученика. Омогућиће, између осталог, да се ученици припреме за свет рада. Ментори ће их мотивисати да се определе за будуће занимање, а помоћи ће им и у решавању проблема са којима се сусрећу током школовања, али и у неким животним и свакодневним ситуацијама“, објаснио је министар Ружић.

Он је истакао да је важно да све мере које се предузимају, како на републичком, тако и на локалном нивоу, буду координисане, синергијске и у циљу достизања што вишег нивоа образовања сваког ученика у Републици Србији.

 

 

Loading