ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић: Образовање се реформише на начин да одговори на потребе привреде

Први потпредседник владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић изјавио је да је реформа образовања усмерена на приближавање привреде и просвете.

Наша идеја је да обезбедимо механизме који ће омогућити органску повезаност ових сегмената друштва и који ће бити дефинисани новом Стратегијом образовања чије се усвајање очекује наредне године“, рекао је министар на онлајн конференцији Америчке привредне коморе (AMCham) „Осмо пролазно време“.

Он је нагласио да су у сва независна и регулаторна тела, која усмеравају процесе образовних реформи, у пуној мери укључени и представници привреде.

У Савету за стручно образовање и образовање одраслих, на пример, око трећине чланова долази из реда послодаваца. Слично је и у Савету за национални оквир квалификација и Секторским већима. Сва ова тела представљају места на којима се одвија дијалог образовног и привредног сектора и на којима се мишљењима и предлозима послодаваца увек указује дужна пажња и подршка“, рекао је Ружић.

Он је подсетио да је у Србији је утемељена платформа дуалног образовања у складу са потребама привреде, да је креиран Национални модел дуалног образовања и усвојен потребан законодавни оквир. „Велики бенефит овог модела је што постоји 47 профила са стандардима квалификација. То указује на то да ће сви ученици након жељеног нивоа образовања имати компетенције које ће их ће их учинити запошљивим, а привреди гарантује кадар са знањима и вештинама које су им потребни“, рекао је он.

Објаснио је да је Министарство мапирало и регионалну распоређеност дуалних профила на целој територији Србије и да ће „Регионална мапа дуалног образовања“ бити завршена у најкраћем временском периоду. Она ће омогућити да инвеститори који желе да улажу у Србију добију јасну слику, како о развијености одређених индустријских зона, тако и о подршци дуалног образовања компанијама у тим регионима.

Усвојиће се стандарди за креирање студијских програма у области високог образовања који ће одговорити на потребе привреде за инжењерима, што говори о томе да дуални модел образовања у Србији постаје релевантан, младима даје највиши ниво образовања, сублимацију знања и вештина, а компанијама обезбеђене квалитетне кадрове односно одрживост и иновативност“.

Ружић је истакао да је иновиран законодавни оквир у области науке и да он сада пружа адекватан основ за сарадњу, комплементарно и синергијско деловање научних установа и привреде, у обостраном интересу. „Новим законским решењима решили смо питање финансирања научних истраживања, а акценат је стављен и на бољу сарадњу института и факултета, партнерство са привредом и другим институцијама“.

Министар је изразио уверење да ће ове промене утицати на унапређење научноистраживачке активност, на активност и рад истраживача, да ће повећати квалитет истраживања, сарадње истраживачког и привредног сектора и остварење већег ефекта примене резултата истраживања са циљем повећања конкурентности на домаћем и иностраним тржиштима.

Онлајн конференција Америчке привредне коморе „Осмо пролазно време“ организована је поводом представљања резултата истраживања пословне климе и поверења инвеститора, чланица те коморе.

 

Loading