ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић отворио 18. Међународни сајaм образовања „Путокази“ у Новом Саду

Министар просвете Бранко Ружић отворио је данас 18. међународни сајaм образовања „Путокази“ у Новом Саду и том приликом нагалaсио да је образовање у Србији инклузивно, доступно и разноврсно и јединствено по начину на који обезбеђује остваривање права на образовање на језицима националних мањина.
Образовање у Србији се од предшколског до високог образовања одвија и на 8 језика наших националних мањина. Овим се може похвалити мало која земља у свету, а ми ову могућност видимо као посебну вредност и драгоценост нашег система“, рекао је Ружић и истакао да се из године у годину повећава обухват ученика који се образују на језицима националних мањина и да проценат ученика који користи ово право износи 5,7 одсто од укупног броја ученика.
Министар Ружић је истако да су добри резултати ефекат синергије и сарадње која се годинама негује између институција на републичком, покрајинском и локалном нивоу, али и са националним саветима националних мањина.
Ова тесна сарадња и предан рад, али пре свега исти циљ – образовање које је доступно сваком детету и неговање мултиетичности, довели су до резултата на које смо поносни и који нас мотивишу да радимо још више и преданије“, рекао је министар.
Ружић је подсетио да образовни систем у Србији нуди лепезу могућности које су ученицима на располагању у погледу образовања за будуће професије или наставак школовања.
Ова разноликост се највише уочава на нивоу средњег образовања, где је већ на нивоу гимназијског образовања доступан велики број различитих смерова, а средње стручно образовање нуди 200 образовних профила за различита подручја рада у средњим стручним школама. Посебна вредност овог дела образовног система је дуално образовање које обезбеђује ефикаснији одговор система образовања на потребе привреде и тржишта рада“, рекао је Ружић.
Он је истакао да Међународни сајам образовања Путокази деценијама у назад даје свеобухватну понуду средњег, вишег и високог школства у нашој земљи и да је зато ова манифестација добра је прилика да се ученици упознају да са свим могућностима за образовање и тако донети праве одлуке у вези будућих професија.
Loading