ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић: Тежимо израдњи модерног система образовања, препознатог по квалитету

Први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић рекао је данас на јавној расправи да се Стратегијом образовања и васпитања Србије до 2030. године тежи изградњи модерног и препознатљивог система који ће бити међу системима највишег ранга у погледу квалитета образовних програма, наставних активности, истраживања и стручног рада.

Важни циљеви су, како је рекао, већи обухват деце на свим нивоима, неосипање осетљивих група из образовних кругова, боља постигнућа ученика, квалитетнији програми, боља подршка наставницима, квалитетније образовне политике, употреба савремених техника и алата, боља веза образовања и тржишта, али и живота генерално.

Ученици треба да знају да своје знање искористе у животу, у било ком сегменту живота“, рекао је министар.

Додао је да је изузетно важно да наставници имају континуирану подршку у разумевању нових стандарда и примени нових програма наставе и учења.

Дигитализација образовања подразумева и наставника који је компетентан за примену дигиталних технологија у настави, односно, постојање компетенција на нивоу школе“, рекао је он.

Стратегија предвиђа и унапређивање односа према српском језику и књижевности као елементима националне културе и националног идентитета.

Развој језичких компетенција деце, ученика и одраслих треба да буде приоритет који се негује кроз наставу свих предмета и на свим нивоима образовања. Интензивираће се пружање подршке образовно-васпитним установама у раду на промовисању стандардизованог српског језика“, додао је министар.

Предвиђено је формирање Ресурс центара за додатну подршку је допринос инклузивности образовања, који треба да обезбеде стручну подршку запосленима у образовању у непосредном раду са децом са сметњама у развоју и да повећају доступност стручне подршке деци, ученицима и породицама.

Kако би се унапредила релевантност и квалитет образовања уводи се дуално образовање као модел реализације наставе на два места – у образовним и привредним системима.
Стратегијом је предвиђен је низ мера које треба да допринесу већој партиципацији одраслих у програмима образовања и отклањању системских баријера за ефикасно функционисање мрежа ових установа.

Планирано је и успостављање Оквира за праћење и вредновање квалитета високог образовања, односно дефинисање „индикатора квалитета“ високог образовања, као и развој Стратегије спречавања одлива академски образованих кадрова и повратка у земљу стручњака који су део професионалне каријере провели у иностранству и њена примена.
Стратегија у области високог образовања планира и Оснивање Фонда за подстицање високо технолошког предузетништва.

Снимак јавне расправе погледајте ОВДЕ

 

Loading