ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић: Важан развој школског спорта

Физичка активност и бављење спортом у школском узрасту веома је значајно за правилан развој деце и због тога посебну пажњу посвећујемо развоју спорта у школи и важно да још једном укажемо на значај ове теме, изјавио је данас први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке И технолошког развоја Бранко Ружић.

Он је на форуму о школском спорту истакао да су Законом о основама система образовања и васпитања, као темељним законом којим се уређује предунивезитетско образовање, постављене су полазне основе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Већ у самим основним поставкама образовно-васпитног система јасно се може уочити значај физичког и здравственог васпитања деце и ученика, а који је истакнут и у основним циљевима образовања и васпитања“, рекао је он.

Додао је да прописи дају добру основу да се школски спорт широко развија и практикује, а посебно место дато је и у новој Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

Ту је школски спорт издвојен као један од стратешких приоритета и посебна пажња биће посвећена његовом унапређивању у циљу развоја здравих животних стилова грађана. Улажу се напори и у популаризацију женског спорта“, рекао је Ружић.

Нагласио је да ће Министарство ће пружити подршку школама и израдити стручно упутство за формирање школских секција, а биће урађена и анализа постојеће инфраструктуре за школски спорт и предложени начини за унапређење инфраструктуре за ове потребе.

Још једном желим да истакнем да бављење спортом и образовање не могу да буду на два колосека. То је један колосек, који децу учи етици, такмичарском духу, правилима понашања и социјализацији. Код њих гради и моралне и личне вредности које су гарант да ћемо имати зреле људе, који ће бити драгоцен део нашег друштва“, истакао је он.

Помоћник министра за предшколско и основно образовање Милан Пашић, који је учествовао на панелу о здравим навикама за младе, рекао је да међу основним циљевима образовања и васпитања у Републици Србији јесу практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, као и пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.

Концепција физичког и здравственог васпитања, којом обухватамо и школски спорт, што је већ истакнуто, заснива се на јединству наставе и осталих садржаја и активности из ове области које школа реализује“, рекао је Пашић.

Како је објаснио, ово јединство претпоставка је остваривање циља, а то је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.

Loading