ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Са синдикатом о новом конкурсу за финансирање науке

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, државни секретар проф. др Владимир Поповић и помоћници министра за науку, технолошки развој и међународну сарадњу разговарали су данас са представницима Синдиката запослених у научноистраживачкој делатности Србије о финансирању науке.

На састанку су председница синдиката др Ђурђица Јовић и чланови, др Александра Милутиновић Николић и др Драган Маркушев, дали начелну подршку расписивању новог Конкурса за научноистраживачке пројекте током септембра 2017. године, под условом да буду испуњени захтеви у вези са Регистром истраживача и Правилником.

Министарство се обавезало да пре расписивања конкурса, а током августа, јавно објави Регистар истраживача (подаци о сваком истраживачу и њихове публикације). У Регистру, који ће бити стално отворен за унос података, сви истраживачи ће имати прилику да виде своје резултате, и дају одговарајуће примедбе. Поред тога што је то законска обавеза, и интерес Министарства и научне заједнице је да Регистар истраживача буде јаван, јер се тиме цео процес чини транспарентним.

Такође, Министарство ће током августа доставити синдикату предлог новог Правилника о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из програма основног истраживања и основних усмерених истраживања и програма истраживања у области технолошког развоја. Тим правилником ће бити редефинисане категорије истраживача, у смислу да се на првом месту уважава научно звање, а затим и остварени резултати у претходном периоду. Правилник о финансирању требало би да понуди сигурност истраживачима који се искључиво финансирају путем пројеката, али и боље услове за младе истраживаче.

На састанку је започет дијалог о трајном решењу финансирања науке. Државни секретар проф. др Владимир Поповић је представио „Програм унапређења и финансирања науке и технолошког развоја 2018-2022“. Како је истакао, програм се базира на идеји прелазног модела, где би се постепено, за пет година, прешло на комбиновано институционално пројектно финансирање. У вези са тим програмом Министарство ће настојати да обезбеди шири консензус у научној заједници. Између осталог, договорено је и да у наредном периоду комуникација Министарства и синдиката буде интензивна.

Loading