ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Шарчевић и Ђорђевић потписали Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад у заштити деце од насиља

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић потписали су данас Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад – органа старатељства у заштити деце од насиља.

Сврха овог упутства је да се обезбеде услови за делотворан рад установа образовања и васпитања и центара за социјални рад – органа старатељства у унапређењу подршке и помоћи деци и ученицима, жртвама свих врста насиља, као и пружању помоћи деци починиоцима насиља и њиховим породицама у промени понашања и промени система вредности.

Како је истакнуто, неопходно је да наведене установе успоставе континуирану сарадњу ради заједничког деловања у превенцији, спречавању, откривању и реаговању на ову учесталу појаву.

Министар просвете је након потписивања документа указао на његов значај и оценио да је управо овакав  споразум био нешто што недостаје.

Овај споразум може да да управо оно што недостаје у некој животној ситуацији када треба да се суочимо са неким лошим моментима и да онда у садејству људи из школа и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, људи на терену и из центара за социјални рад се укључе и имамо све те процедуре –шта и када треба радити. Не само у отклањању невоља, него и на превентиви, казао је Шарчевић.

Он је указао и да је у том процесу веома битна сарадња школе и  породице.

Министар Ђорђевић је казао да центри за социјални рад треба да буду у служби свих грађана.

Он је навео и да ће сличних споразума бити и са другим министарствима.

Циљ је да свакако заједничким радом наставимо да унапређујемо сарадњу и да тиме спречавамо насиље и да помогнемо и неким породицама које се нађу у незавидној ситуацији, рекао је он и додао да је у претходном периоду велика пажња посвећена Центрима за социјални  рад чији је рад  дуго био занемарен.

Полазећи од права детета, посебно права детета жртве насиља и забране насиља, овим упутством се дефинишу посебно: обавезе установа образовања и васпитања и центара за социјални рад – органа старатељства у превенцији, спречавању, откривању и реаговању на појаву насиља над децом; облици и начини остваривања међусобне сарадње наведених установа и сарадње са другим установама у превенцији, спречавању, откривању и реаговању на појаву насиља над децом; надзор/контрола и примена овог упутства.

Ово упутство засновано је на Закону о основама система образовања  и васпитања, Закону о социјалној заштити и Породичном закону и другим позитивним прописима из области образовања и васпитања, социјалне и породичне заштите, као и општим и посебним протоколима за заштиту деце од насиља.

Loading