ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Састанак представника Министарства са ректором Универзитета у Нишу

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја састаће се током ове недеље са ректором Универзитета у Нишу како би се нашло решење за ситуацију на Факултету уметности, Грађевинско-архитектонском факултету и Факултету спорта и физичког васпитања.

Агенција за борбу против корупције донела је решења за разрешење декана та три факултета, Сузане Костић, Петра Митковића и Милована Братића, што они нису прихватили, иако су факултети у обавези да поступају у складу са Законом о високом образовању, осталим законима и поштују одлуке, мере, решења државних органа, у овом случају Агенције за борбу против корупције.

Представници Министарства разговараће са ректором како би предузео мере на које је овлашћен чланом 64. став 3. Закона о високом образовању, а због неиспуњавања услова органа пословођења за обављање те функције.

Закон о високом образовању прописује да орган пословођења не може да буде особа која је правноснажном пресудом осуђена за различита кривична дела, која је теже прекршила кодекс професионалне етике, али и за коју је Агенција за борбу против корупције дала препоруку за разрешење.

Препорука за разрешење је истовремено и етичко питање, имајући у виду да је један од основних принципа високог образовања академски интегритет, који се заснива на очувању достојанства професије, унапређењу моралних вредности и подизању свести о одговорности свих чланова академске заједнице.

Министарство просвете је анализирало наводе из решења Агенције и у складу с чим ће у наредном периоду предузети одговарајуће мере.

Loading