ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Састанак са амбасадором Краљевине Холандије

На данашњем састанку са амбасадором Краљевине Холандије било је речи како да се постојећа сарадња још више унапреди.

Њ.Е. Лоран Луис Стоквис се интересовао за текстове о ЛГБТ популацији у уџбеницима као и за уџбенике на језицима националних мањина.

Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић објаснио је да су сви уџбеници који су одобравани од 2009. године усклађени са Законом  о уџбеницима и другим наставним средствима и Стандардима квалитета уџбеника. То значи да не постоје текстови који би на било који начин дискриминисали припаднике ове популације. Такође су усклађени са дефиницијом Светске здравствене организације и законима који регулишу преступе и кривична дела. Припадници ЛГБТ популације се дефинишу као здраве особе и то није кажњиво.

Руководилац  јединице за превенцију насиља Биљана Лајовић додала је да је Министарство  просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Уницефом, Институтом за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Центра за студије рода Факултета политичких наука спровело истраживање о ставовима по питању рода и родно заснованог насиља у педесет школа у Србији и да се у складу са тим спроводе разноврсне превентивне активности.

Државна секретарка, проф.  др Зорана Лужанин, изјавила је да се комплетна настава одвија на румунском, мађарском, албанском, босанском, русинском, бугарском, словачком и хрватском језику.

Број ученика који похађају наставу на језику националне мањине на територији Централне Србије, за школску 2014/ 2015. годину: 16.702, а на територији АП Војводине, за школску 2014/ 2015. годину:  25.742, што укупно износи 42.444 ученика.

Предмет Матерњи језик са елементима националне културе постоји за следеће језике: босански, бугарски, македонски, ромски, румунски, русински, словачки, украјински, хрватски, чешки и мађарски језик као и за буњевачки говор и  влашки говор.

Број ученика који уче предмет Матерњи језик са елементима националне културе на територији Централне Србије, за школску 2014/ 2015. годину: 1.239, а на територији АП Војводине, за школску 2014/ 2015. годину:  5.926, што укупно износи: 7.165 ученика.

Њ.Е. господин Стоквис, био је веома задовољан досадашњом сарадњом са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и најавио да ускоро одлази из Републике Србије али да је сигуран да ће његови наследници наставити  ову добру праксу.

 

Loading