ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Састанак са директорима школа за образовање ученика са сметњама у развоју

Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитањe Весна Недељковић и руководилац групе за послове основног образовања и васпитања др Славица Јашић присуствовале су састанку Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије.

Председница заједнице Силвана Плавшић поздравила је директоре школа из целе Србије, а посебно се захвалила представницима Министарства на иницирању  организовања састанка.

Помоћница министра Недељковић навела је да разуме све проблеме са којима се сусрећу школе и похвалила све видове пружања подршке ученицима са сметњама у развоју. Она је  уједно истакла да све активности треба да буду усмерене на  интересе ученика и њихов даљи развој.

Др Славица Јашић  истакла је  састанак сазван после доношења Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју, реализација кућне и болничке наставе и пружања додатне подршке ученицима у редовним школама. Она је навела да је циљ Министарства да се ова област још боље уреди како би све школе имале јасну слику даљег развоја у складу са законом и подзаконским актима.

После конструктивне дискусије донет је заједнички закључак да представници заједнице припреме предлоге за измене и допуне Правилника који се односе на образовање ученика са сметњама у развоју.

 

Loading