ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Шест градова и општина пружа подршку родитељству

Одржавањем онлајн скупа и потписивањем споразума о сарадњи, данас је званично је почела реализација пројекта ‚‚Подршке локалним самоуправама за ширење добрих политика и пракси подршке родитељству“, који реализује Сталнa конференцијa градова и општина (СКГО) уз подршку УНИЦЕФ-а у Србији.

Шест локалних самоуправа (Палилула – Београд, Нови Сад, Крагујевац, Бор, Врање, Нови Пазар) су корисници пројекта, а приоритет је заједнички – брига о раном развоју деце и подршка родитељству. Подршка се огледа у унапређењу услуга и програма подршке родитељству и раном развоју кроз јачање капацитета јединица локалне самоуправе за међусекторску сарадњу у обезбеђивању континуитета, квалитета, доступности услуга подршке родитељству, посебно угроженим породицама.

Поред представника локалне самоуправе, значај ове теме препознали су и доносиоци одлука са националног нивоа, који су пожелели пуно успеха у реализацији пројектних активности.

Бранко Ружић, први потпредседник Владе РС и министар просвете, науке и технолошког развоја нагласио је да је делатност предшколских установа дуги низ година развијана као мултифункционална.

Данас можемо бити поносни зато што интегрисани систем предшколског васпитања и образовања обезбеђује остваривање различитих функција: подршку целовитом развоју и добробити деце, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту деце, компензаторну функцију, подршку развијању основа кључних образовних компетенција за целоживотно учење, подршку породици у остваривању своје васпитне функције“, рекао је Ружић. Он је додао да се тежи развоју предшколског васпитања и образовања које ће бити доступно свој деци, које уважава потребе и права деце и породице, које је отворено у грађењу односа са породицом, са другим деловима у систему образовања, локалном и широм друштвеном заједницом.

Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе истакла је да је Влада Републике Србије високо на листу приоритета свог рада ставила децу и њихову будућност.

Зато ми је веома драго да су локалне самоуправе препознале своју улогу у том процесу. Овај пројекат посебан значај добија данас, у време када се боримо са КОВИД 19 пандемијом, када су станови и куће постали и вртић и школа за децу, а родитељима радни простор. Ви који данас потписујете Меморандум радите на унапређењу својих капацитета и знања како би пружили родитељима квалитетну и одрживу подршку система, мењајте своје прописе и политике, усклађујте их са прописима које ова држава већ има и пренесите своја стечена знања на друге локалне самоуправе у Србији“, поручила је министарка Обрадовић.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО овом приликом је истакао да је задатак СКГО да пружи подршку локалним самоуправама да развију и унапреде постојеће јавне политике и процедуре ради јачања система подршке родитељима и старатељима у првим годинама одрастања детета.

Веома је важно да системски укажемо на чињеницу да је друштву од примарног значаја да дете буде у фокусу, а то дете треба да има родитеље који су довољно компетентни и психички стабилни да одговоре на све потребе његовог развоја у овим захтевним временима“, нагласио је Станичић.

Свим родитељима је потребна системска подршка на њиховом путу родитељства. Ова подршка је кључна у одговарању на развојне потребе детета и један је од начина превенције насиља над децом. Поздрављам напоре Владе Републике Србије која је већ препознала потребу да уложи у рани развој деце. Сада је неопходно усаглашено деловање између сектора здравља, образовања и социјалне заштите. Данас имамо разлога за оптимизам. Шест градова и општина су пионири у изградњи интегрисаних политика и буџета обликованих према потребама раног развоја деце. Надамо се да ће ове општине поделити своје знање и искуство широм земље у предстојећим годинама. Сигурна сам да ће Влада и локалне заједнице, заједно са УНИЦЕФ-ом и уз подршку Лего Фондације, осигурати квалитетну подршку здравом развоју све деце у Србији, поготово оних до којих се најтеже досеже. То је од суштинске важности за напредак деце. То је кључ за развој одрживог друштва“, истакла је Дејана Костадинова, директорка УНИЦЕФ-а у Србији.

Овај пројекат се реализује као део програма „Подршка подстицајном родитељству кроз игру“, а који заједно спроводе УНИЦЕФ, СКГО, Градски завод за јавно здравље Београд, Републички институт за социјалну заштиту, Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Хармонија – Центар за подршку раном развоју и породичним односима и Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, уз подршку ЛЕГО Фондације.

Loading