ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Системска обука за стицање лиценце за директоре школа

У сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања почела је реализација системске обуке за директоре школа, што је услов за полагање испита за лиценцу.

Укупно 130 директора школа са подручја Школске управе Београд били су учесници првог дела обуке која је одржана 27. и 28. новембра 2019. године у Београду, а наставак је планиран за 24. и 25. децембар 2019. године.

Поред четвородневног интерактивног рада учесници настављају са учењем на даљину током јануара и фебруара 2020. године.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић поздравио је учеснике обуке и том приликом подсетио директоре на значај  њихове  позиције и важност стицања лиценце.

Он је навео да директори треба посебну пажњу да посвете развоју компетенција за педагошко руковођење установом, као и доследној примени прописа.

Сва питања која се односе на обуку и лиценцирање директора уређена су Правилником о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања, од 25. августа 2018. године.

Овим правилником прописано је следеће: програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак полагања испита, састав и начин рада комисије министарства надлежног за послове образовања, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит за директора, садржина и изглед обрасца лиценце за директора, садржај и начин вођења регистра издатих лиценци за директора, накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем испита и стицањем лиценце за директора.

До сада је обуку за стицање лиценце савладало укупно 367 директора од чега је само 127 приступило испиту због чега им је упућено писмо ургенције.

Loading