ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Школе и даље нису место трансмисије вируса

Одлуке, препоруке и мере Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид -19 доносе се на основу релевантних података, стручних анализа и процена и у најбољем интересу грађана, обухватају све делатности, тако и делатност образовања и васпитања. Јединствена методологија праћења ширења инфекције Ковид- 19, која је обавезујућа за све здравствене установе и заводе за јавно здравље, показује да школе нису значајно место трансмисије вируса, за шта се потврда добија у дневним извештајима здравствених институција.

Када је у питању Ковид -19, прописане су опште и посебне мере за сузбијање преношења инфекције међу ученицима и запосленима у школи. Уколико се поштују све прописане епидемиолошке мере заштите ризик од преношења вируса је низак.

На основу досадашњег искуства, на основу потврђених случајева код ученика и наставника, може се закључити да школе и даље нису место преноса вируса, већ да се већина оболелих инфицирала у породичним или другим контактима ван школе.

У врло комплексном контексту са отежаним условима рада, највећи број школа доследно примењује мере за спречавање ширења епидемије, о чему говоре подаци о зараженим наставницима и ученицима.

У односу на критеријуме које је дао Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, дневно се прати ситуација на нивоу сваке установе да би се обезбедило правовремено деловање.

На нивоу јединица локалне самоуправе, општинских кризних штабова и завода за јавно здравље, без одлагања се анализирају епидемиолошки показатељи, који могу бити основ за доношење препорука за другачију организацију наставе на одређеној територији, за шта сагласност даје надлежна школска управа у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Уколико Кризни штаб за сузбијање заразне болести Ковид -19 донесе одлуку о потреби организације наставе на даљину у целом школском систему, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће бити спремно да обезбеди потребне услове за остваривање прописаних циљева наставе и учења.

 

Loading