ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Скупштина Србије усвојила Закон о Фонду за науку

Скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о Фонду за науку којим се обезбеђују мере за подстицање научно-технолошког развоја Србије, као и измене и допуне Закона о патентима чији је циљ да се  успостави ефикаснији систем заштите проналазака.

Успостављањем Фонда за науку биће омогућена ефикаснија и конзистентнија подршка научним истраживањима и примена њихових резултата ради бржег друштвеног, технолошког и економског развоја Србије. Основна улога Фонда биће финансирање научно-истраживачких пројеката, а његовим формирањем, надлежност Министарства просвете, науке и технолошког развоја ће бити редефинисана у том домену.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја бавиће се политиком у области научних истраживања, као и институционалним финансирањем којим ће бити обезбеђена стабилност рада научних установа и самих истраживача.

Успостављање Фонда засновано је на принципима европске научноистраживачке праксе. Посебан акценат је на успостављању делотворног националног истраживачког система интегрисаног у Европски истраживачки простор, који се ослања на партнерства у земљи и иностранству и доприноси економском расту, подизању конкурентности привреде, друштвеном и културном напретку, подизању стандарда грађана и квалитету живота.

Успостављањем Фонда и увођењем научних, технолошких и развојних Програма у оквиру којих ће се реализовати Пројекти, оствариће се циљеви садржани у Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године, као и у Акционом плану за спровођење ове Стратегије.

Скупштина Србије усвојила је данас и измене и допуне Закона о патентима чији је циљ да се   успостави ефикаснији систем заштите проналазака. Изменама и допунама извршено је, између осталог, и усклађивање са релевантним прописима ЕУ у складу са коментарима Европске комисије за Поглавље 7 – Интелектуална својина.

Loading