ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Скупштина Србије усвојила Закон о иновационој делатности

Народна скупштина Републике Србије усвојила је на четрнаестој седници, другог редовног заседања Предлог закона о иновационој делатности чији је предлагач Влада, односно Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Циљ доношења новог Закона о иновационој делатности јесте укључивање иновационог система Републике Србије у Европски истраживачки простор и Иновациону унију. На овај начин  иновациони систем се усмерава према истраживањима која за резултат имају иновативне производе и процесе који подстичу привредни и друштвени развој, планира се и отклањање препрека за приступ финансијским средствима и даје се подстицај трансферу технологија у привреду.

Главне новине које доноси нови Закон о иновационој делатности су: дефинисање нових иновативних субјеката (стартап, спиноф), као и инвеститора у иновациону делатност (пословни анђели), предвиђено је успостављање мреже научно-технолошких паркова као саветодавног тела у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и успостављање новог регистра субјеката националног иновационог система и проширене су надлежности Фонда за иновациону делатност.

Усвајањем кровне Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – „Моћ знања“, а потом и Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године, са акционим плановима, заокружен је стратешки оквир иновационог система Републике Србије, док је усвајањем новог Закона о иновационој делатности унапређен регулаторни оквир.

Loading