ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Скупштина усвојила Закон о дуалном образовању

 Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о дуалном образовању, који доноси доноси унапређење дела средњег стручног образовања у погледу стицања квалитета дела компетенција које су усклађене са стандардима савременог техничко-технолошког развоја 21. века.

Законом се уређује систем међу заинтересованим странама, са јединственим циљем да младим људима омогући  квалитет знања који се стиче на два места, теоријска знања у школама и практична знања у реалном радном окружењу у компанијама које прате техничко-технолошки развој. На овај начин ученици стичу и вештину управљања знањима.

Учење кроз рад не представља за ученике „просте мануелне задатке“,  већ програмирање, пројектовање и руковођење „паметним машинама“, које су део савремених модерних производних процеса у компанијама. Синергија између теоријских и практичних знања омогућена је на  недељном нивоу у складу са планом и програмом наставе и учења. За ученике у средњим стручним школама је посебно битно каријерно вођење и саветовање коме се посебно место даје у овом Закону.

Систем контроле над стицањем знања кроз овај закон оснажен је у садејству  два система. У процесу учења и евалуације учествују наставник практичне наставе (координатор учења кроз рад) и лиценцирани инструктор  из компаније (са положеним дидактичко-педагошким вештинама) који заједно реализују, прате и процењују ученичко постигнуће.

Веома је битно нагласити да овим Законом ученик није у радном односу већ у процесу стицања дела компетенција које се односе на учење кроз рад а део су прописаног наставног плана и програма. Ученици кроз овај закон стичу компетенције на учењу кроз рад које су неопходне да би након средњег стручног образовања постали стручњаци и да би им било омогућено да стекну знања усклађена са савремени технолошким развојем која могу да сагледају у компанијама.

Достигнутим квалитетом компетенција који је усклађен са савременим техничко-технолошким развојем, млади постају запошљиви одмах након формалног образовања и на тај начин смањујемо стопу незапослености младих до 25 године. Такође, дуалним образовањем младима се омогућава и пролазност ка вишим нивоима образовања.

Надзор над повереним пословима ПКС који се односи на стицање компетенција у компанијама, као и над целокупним Законом врши МПНТР.

Подршку дуалном образовању у Србији дали су Немачка, Аустрија, Швајцарска, кластер Италијанских компанија Конфиндустрија и Америчка привредна комора.

Страни инвестиори не желе јефтину радну снагу  већ образоване стручњаке које подржавају кроз формални систем образовања и који на овај начин они подржавају како у својим тако и у домаћим компанијама. На овај начин се такође решава проблем проблем недостатка кадрова у компанијама као и заустављае одлива средстава у неформално образовање које је у претходном периоду српску привреду коштало 3,5 милиона евра.

Отворена врата компанија показују висок степен друштвене одговорности  домаћих и страних компанија, који су поред тога што ученицима омогућавају учење у реалном радном окружењу, омогућавају стипендије свим ученицима који се определе за дуални модел образовања  као подршку и мотивацију за процес учења.

Држава је до сада доста новца улагала у опремање учионица/радионица. С обзиром да држава не може да приушти опремање свих учионица/ радионица  савременом  опремом, реализација дела наставе у реалном радном окружењу омогући ће преусмеравање средстава у неке друге области као што је креирање нових модернизованих профила, истраживања, иновације у настави.

Loading