ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Скупштина усвојила Закон о уџбеницима, Закон о НОКС и Закон о просветној инспекцији

Скупштина Србије усвојила је данас три просветна закона – Закон о уџбеницима, Закон о националном оквиру квалификација Србије (НОКС) и Закон о просветној инспекцији.

Закон о уџбеницима дефинише уџбеник као „основно дидактички обликовано наставно средство, у било којем облику или медију“ чиме се предвиђа увођење дигиталних уџбеника.

Поједностављена су решења и прецизирани рокови за подношење и одобравање уџбеника, као и могућност набављања преко школе, односно ђачке задруге што ће допринети укидању сивог тржишта, посредника и у одређеној мери утицати повољно на формирање цене. Укида се постојећи проценат који је довео до укрупњавања тржишта, али и ускратио право да се наставник определи за уџбеник неких издавача, на пример Завода који није прешао потребан проценат од пет одсто. Остала је обавезност коришћења одабраних уџбеника за циклус од четири године, али је у изузетним случајевима на предлог школе, уз прибављено мишљење Министарства, остављена могућност да у оправданим случајевима дође до промене изабраних уџбеника. Предвиђено је формирање Организационе јединице Завода за уџбенике  – Центар за нискотиражне уџбенике (на језицима националних мањина, прилагођени деци са посебним потребама, за средње стручне школе и слично) који би имао обавезу да из фонда који издавачи уплаћују два одсто и додатним средствима Владе Републике Србије обезбеди доступност тих уџбеника на тржишту.

Укидају се листе оцењивача уџбеника, а јасно је прецизирано ко може бити прегледач како би се избегао сукоб интереса и сам процес био што транспарентнији.

Донет је и Закон којим се институционално уређује систем квалификација које се стичу кроз формално и неформално образовање. Законом о Националном оквиру квалификација Србије (НОКС) се омогућава лакша мобилност радне снаге и примена концепта целоживотног учења и  дефинише институционални оквир за учешће привреде и света образовања у креирању квалификација. Република Србија добија Национални оквир квалификација, који је у потпуности усклађен са Европским оквиром квалификација.

Закон о просветној инспекцији на посебан начин, обједињује у један закон све одредбе које се односе на инспекцијски надзор, по нивоима образовања, из посебних закона у области образовања и васпитања. Овај акт прописао је послове просветног инспектора, овлашћења и поверавање послова инспекцијског надзора општинама, градовима, односно покрајини и доношење решења министра којим се утврђује број просветних инспектора у општинама и градовима. Закона је прописао и услове за запошљавање просветних инспектора  који раде послове инспекцијског надзора у просвети.

Loading