ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Смернице и водич за подстицање демократске културе у школама

Министарство просвете и Савет Европе припремили су обједињене материјале за школе како би обезбедили додатну подршку у примени Референтног оквира компетенција за демократску културу, а ради подстицања И стварања позитивних ставова, вредности, вештина, као и критичког мишљења код ученика.

Додатну подршку пружају и школе које су током Пројекта “Квалитетно образовање за све” постале менторске школе на основу вишегодишње добре праксе у подстицању принципа демократске културе у школама.

Водич и Смернице за подстицање демократске културе у школама настали су у оквиру Пројекта „Квалитетно образовање за све“, који се спроводи у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Хоризонтал фацилитy за Западни Балкан и Турску – трећа фаза“. Општи циљ овог програма је  подстицање демократске културе у школама, кроз примену Референтног оквира компетенција за демократску културу Савета Европе.

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама у њиховим напорима у погледу борбе за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама, кроз развијање демократске школске културе.

ПРЕУЗМИТЕ:

Смернице за подстицање демократске културе: пакет материјала за менторске школе
Водич за подстицање демократске културе у школама
Списак менторских школа

Loading