ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Спортска одељења у седам гимназија у Србији

У оквиру реформе гимназијског образовања коју спроводи Министарство, просвете, науке и технолошког развоја од школске 2020/2021. године ученици ће моћи, по први пут, да похађају и нови програм наставе и учење за спортска одељења у седам гимназија у Србији.
Одељење за ученике са посебним способностима за спорт, осим у Спортској гимназији у Београду биће у још шест гимназија у Србији.

• Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
• Митровачка гимназија, Сремска Митровица
• Ужичка гимназија, Ужице
• Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“, Суботица (на мађарском језику)
• Гимназија, Нови Пазар
• Гимназија „Девети мај“, Ниш

Пријављивање ученика за Спортску гимназију у Београду и спортских одељења при гимназијама у Србији је 8. и 9. јуна 2020. године.
Одељења ученика са посебним способностима за спорт омогући ће да се унапреди квалитет образовања и васпитања ученика спортиста и будућих студената високошколских установа, а посебно оних које школују будуће тренере, спортске новинаре, наставнике физичког васпитања, спортске менаџере…
Предност образовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и спортским такмичењима током школске године.
Ученици овог одељења ће имати и два нова премета Спорт и здравље , који се у осталим гимназијским смеровима јавља само у облику изборног програма и Спорт и тренинг.
Ови предмети, стручни наставници и опремљене школе стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на одговарајућим факултетима – факултетима спорта и физичког васпитања и другим факултетима, укључујући и факултете који припадају универзитетима Војске Србије и полиције Републике Србије, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.
У плану наставе и учења специјализованих одељења за ученике са посебним способностима за спорт, прецизиран је број теоријских часова и часова вежби који ће бити прилагођени тренажном процесу ученика, у сарадњи са клубом у коме ученик тренира.
На настави предмета Спорт и тренинг, ученици ће овладати знањима о систему физичке културе, историји спорта и олимпизма, са посебним освртом на Спорт као друштвену делатност и законитостима и правилима тренажног процеса.
Изучавајући предмет Спорт и здравље ученици ће овладати знањима о утицају правилне исхране и суплемената на постигнућа у спорту, значају спорта и вежбања на репродуктивно здравље и здравље уопште, као и знањима о улози спорта у превенцији коришћења психо-активних супстанци.

Loading