ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Спроведена обука за телефонске саветнице на СОС линији за пријаву насиља

Обуке за нове телефонске саветнице које ће волонтерским радом на СОС линији Министарства просвете, науке и технолошког развоја пружати подршку заштити деце и ученика од насиља организована је од 8. до 12. фебруара 2018. године у оквиру активности Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља.

Телефон је, пре свега, намењен деци/ученицима, родитељима, запосленима у образовним установама, као и онима којима је потребна додатна помоћ у решавању проблема насиља и онима који се на различите начине баве питањем превенције насиља.

Захваљујући ентузијазму и професионализму сарадника који су обучени да раде на СОС линији, омогућено је да телефонска линија Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  функционише пуно радно време сваког радног дана.

Обуку су реализовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Биљана Лајовић, Ирена Мучибабић и Миља Кривокућа.

СОС телефон 0800 200 201 за пријаву насиља  функционише радним данима током школске године од 07.30 до 15.30 часова у две смене (прва од 07.30 до 11.30 часова и друга од 11.30. до 15.30.часова).

Телефонски саветници указују на јасне процедуре у случајевима насиља, занемаривања и злостављања кроз примену Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010).

СОС линија за пријаву насиља у образовно-васпитним установама почела је да ради у децембру  2011.године, у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а стратешки циљ отварања овакве линије је да се насиље заустави и спречи, а да се за децу односно ученике створи безбедно окружење и пруже подстицајни услови за учење.

Ова линија на којој волонтерски раде компетентни телефонски саветници омогућиће деци, родитељима, свим запосленима у образовним установама, као и онима којима је потребна додатна помоћ у решавању проблема насиља да кроз саветодавно-инструктиван рад предузму кораке који воде заустављању и превенцији насиља.

Loading