ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Србија обезбеђује инклузију све деце у систем формалног образовања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је поводом Међународног дана особа са инвалидитетом да ће наставити да ради на унапређењу  услова за њихово образовање.

Министарство је обезбедило да Законом о основама система образовања и васпитања свој деци буде гарантовано једнако право на образовање и обезбедило доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по било ком основу.

Право на квалитетно образовање се остварује кроз бесплатно основно и средње образовање и обавезно образовање у трајању од девет година, уз додатну подршку.

И ове, као и претходних година обезбедили смо 7000  бесплатних прилагођених уџбеника за све ученике са инвалидитетом , пружена је подршке ученицима са сметњама у развоју  кроз афирмативне мере уписа у средње школе и високошколске установе, а пружамо подршку раду интерресорних комисија које  функционишу у 136 општина.

За децу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом, ефекти ових политика се виде у повећању обухвата деце са сметњама у развоју образовањем, смањењу броја ученика у школама за ученике са сметњама у развоју и већем укључивању у средње и високо образовање, уз примену афирмативних мера и различитих мера додатне подршку из система образовања, здравља и социјалне заштите.

У образовном систему Републике Србије, у школској 2020/2021. години, по индивидуалном образовном плану се у основним школама образује  18.319 ученика и ученица, од чега 15.184 у редовним и 3.135 у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. У средњим школама је 2.356 ученика и ученица, од тога 670 у редовним и 1.686 у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

У складу са препорукама Комитета за права особа са инвалидитетом упућених Србији,  да се свим особама са инвалидитетом обезбеди приступ квалитетном инклузивном примарном, секундарном и терцијарном образовању, уз обезбеђивање разумних прилагођавања ученицима у редовним школама, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Уницеф-ом Србије, а у оквиру Програма ИПА 2020, припрема пројекат којим ће се даље унапређивати приступу и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна подршка.

Србија представља пример државе у којој образовни систем обезбеђује инклузију све деце у систем формалног образовања и тиме обезбеђује  основу за  њихову даљу инклузију у друштво.

 

Loading