ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Србија посвећена већој доступности и квалитету образовних политика за националне мањинe

Република Србија је веома посвећена унапређивању доступности и квалитета образовних политика за припаднике националних мањина којима позитивно законодавство омогућава активно учешће у креирању тих политика, један је од закључака недавно одржаног састанка делегације министарстава просвете Србије и Украјине.

У оквиру пројекта „Заштита националних мањина, укључујући и Роме и мањински језици у Украјини“, који се реализује као део Акционог плана Савета Европе за Украјину 2018-21,  делегација те земље имала је прилику да размени искуства са колегама који се баве образовањем националних мањина у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Руководилац Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације Снежана Вуковић нагласила је важност размене искустава и међусобног учења.

Она је указала на чињеницу да су сва три модела образовања на језицима националних мањина веома добро искоришћена и изнела низ података о броју ученика који наставу похађају на свом матерњем језику или двојезично.

Подаци о учењу Украјинског језика са елементима националне културе су били посебно занимљиви колегама из Украјине, као и постојање уџбеника на украјинском језику.

Посебан сегмент разговора посвећен је уџбеницима на језицима националних мањина, али и програмима наставе и учења за предмете који се реализују на неком од 16 језика националне мањине колико је, кроз три модела, заступљено у систему образовања и васпитања у Републици Србији.

Гости из Украјине имали су могућност да сазнају и додатне информације о надлежностима Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

Оксана Овчарук из Савета Европе захвалила је Министарству просвете, науке и технолошког развоја на могућности да се делегација, коју су чиниле колеге из Министарства просвете и културе Украјине, упозна са системом образовања и васпитања Републике Србије, али и са бројним могућностима образовања националних мањина у нашој земљи.

Loading