ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Србија потврдила Декларацију партнера Западног Балкана о интеграцији Рома

Представници Републике Србије потврдили су Декларацију партнера Западног Балкана о интеграцији Рома у оквиру процеса проширења ЕУ, на Шестом самиту земаља Западног Балкана у оквиру Берлинског процеса у пољском граду Познању.

Процес интеграције Рома био је једна од тема у фокусу самита који је одржан 4. и 5. јула у Познању, поред регионалне сарадње, раста економије у региону, транспорта, повезивања и мобилности.

Усаглашавање текста Декларације иницирали су представници Европске комисије у сарадњи са Владом Северне Македоније, Регионалним саветом за сарадњу и земљама из региона, а у Србији процес је пратило Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, на чијем је челу потпредседница Владе Зорана Михајловић.

Земље чланице које су потврдиле Декларацију Западног Балкана о Ромима и ЕУ проширењу обавезале су се да ће наставити и појачати напоре за потпуну равноправност и инклузију Рома, посебно кроз имплементацију и праћење заједничких закључака ромских семинара али и свих других стратешких докумената. Такође, овом Декларацијом Владе се обавезују на наставак и праћење напора за пуну једнакост и интеграцију Рома у друштвима у којима живе.

Loading