ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Србијa у програму Европске уније Хоризонт Европа

Први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић и европска комесарка за иновације, истраживања, културу, образовање и младе Марија Габријел потписали су Споразум између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт Европа – Оквирном програму за истраживање и иновације.

Потписивањем овог Споразума српске научноистраживачке организације ће бити у равноправном положају према буџету Европске уније за истраживање и иновације као и организације из земаља пуноправних чланица ЕУ, чиме ће се донекле изједначити услови за научни рад у Републици Србији и у ЕУ и умањити један од главних узрока одласка младих високообразованих кадрова у иностранство.

Државни интерес Републике Србије у приступању Хоризонт Европа програму огледа се у проширивању могућности за приступање буџету Европске уније за истраживање и иновације, чиме ће се унапредити стање истраживачке делатности у Републици Србији и знатно поправити услови за бављење научним радом. Кроз колаборационе истраживачке пројекте, који подразумевају конзорционо повезивање и тиме учешће у управљању пројектима, трајно ће се учврстити везе између истраживача у Републици Србији и њихових партнера у Европи. Представници Републике Србије у управним одборима Хоризонт Европа програма имаће прилику да утичу на политику истраживања и политику финансирања научне делатности на нивоу ЕУ. Уложена средства из буџета ће се кроз пројекте враћати у земљу. Како се пројекти додељују на компетитивној основи, може се очекивати да, уз ангажовано и координисано учествовање у Хоризонт Европа програму, прилив средстава у српске научноистраживачке организације буде већи од финансијског доприноса Републике Србије у буџету Уније. Кроз активно учешће у Хоризонт Европа програму ће започети и примена интегрисане политике истраживања, што је један од средњорочних приоритета Европског партнерства Републике Србије.

Поред тога, очување континуитета учешћа Републике Србије у Оквирним програмима ЕУ за истраживање и иновације је не само од великог значаја за секторе истраживања и иновација, већ је и једна од обавеза и Преговарачког поглавља 25: Наука и истраживање.

Loading