ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за младе истраживаче – ученике

 • Уплата стипендије за август 2021. године извршена је за све стипендисте Министарства 10. септембра 2021. године у износу од 30.000 динара.

 • Уплата стипендије за јул 2021. године извршена је за све стипендисте Министарства 11. августа 2021. године у износу од 30.000 динара.

 • Уплата стипендије за младе истраживаче ученике за јун 2021. године извршена је за све стипендисте Министарства 9. јула 2021. године у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за мај 2021. године извршена је за све стипендисте Министарства 11. јуна 2021. године у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за април 2021. године извршена је за све стипендисте Министарства 18. маја 2021. године у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за јануар 2021. године извршена је за све стипендисте Министарства 10. фебруара 2021. године у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за децембар 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 12. јануара 2021. године, у износу од 30.000 динара.
 • Извештај о раду у 2020. години младог истраживача – стипендисте Министарства
 • Уплата стипендије за новембар 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 11. децембра 2020. године, у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за октобар 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 10. новембра 2020. године, у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за септембар 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 09. октобра 2020. године, у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за август 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 10. септембра 2020. године, у износу од  30.000 динара.
 • Уплата стипендије за јун 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 13.јула 2020. године, у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за мај 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 10.јуна 2020. године, у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за април 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 11маја 2020. године, у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за март 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 10. априла 2020. године, у износу од  30.000 динара.
 • Уплата стипендије за фебруар 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 10.марта 2020. године, у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за јануар 2020. године извршена је за све стипендисте Министарства, 10. фебруара 2020. године, у износу од 30.000 динара.
 • Уплата стипендије за децембар 2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 16. јануара 2020. године, у износу од  30.000 динара.
 • Уплата стипендије за новембар 2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 10. децембра 2019. године, у износу од  30.000 динара
 • Уплата стипендије за октобар 2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 14. новембра 2019. године, у износу од  30.000 динара
 • Извештај о раду у 2019. години младог истраживача – стипендисте Министарства
 • Уплата стипендије за септембар 2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 17. октобра 2019. године, у износу од  30.000 динара.
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја, је дана 03.октобра 2019.године донело је одлуку о повећању износа стипендије за Стипендисте докторанте  на 50.000,00 динара (нето) и стипендисте Младе истраживаче на 30.000,00 динара (нето) од септембра 2019.године (исплата стипендије у октобру 2019.године)
 • Уплата стипендије за август 2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 25. септембра  2019. године, у износу од  27.000 динара.
 • Уплата стипендије за јул 2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 16. августа 2019. године, у износу од  27.000 динара.
 • Уплата стипендије за јун 2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 15. јула 2019. године, у износу од  27.000 динара.
 • Уплата стипендије за мај 2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 10. јуна 2019. године, у износу од  27.000 динара.
 • Уплата стипендије за априла  2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 17. маја  2019. године, у износу од  27.000 динара.
 • Уплата стипендије за март  2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 11. априла  2019. године, у износу од  27.000 динара.
 • Уплата стипендије за фебруар  2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 11. марта  2019. године, у износу од  27.000 динара.
 • Уплата стипендије за јануар 2019. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 11. фебруара 2019. године, у износу од  27.000 динара.
 • Уплата стипендије за децембар  2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 15. јануара  2019. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за новембар  2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 12. децембра  2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за октобар  2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 13. новембра  2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Извештај о раду у 2018. години младог истраживача – стипендисте Министарства
 • Уплата стипендије за септембар 2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 12. октобра 2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за август  2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 17. септембра  2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за јули  2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 10. августа  2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за јун  2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 10. јула  2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за мај  2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 11. јуна  2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за април  2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 10. маја  2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за март 2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 10. априла 2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за фебруар 2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 16. марта 2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за јануар 2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 14. фебруара 2018. године, у износу од  25.000 динара.
 • Уплата стипендије за децембар 2017. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 17. јануара 2018. године, у износу од  25.000 динара.

 

 

 

 

Коначни резултати Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја (XIX Јавни позив за 2020. годину) за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда  средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2019. години

 

На XIX Јавни позив Министарства за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2019. години, ради доделе 10 стипендија младим истраживачима (објављен 26.12.2019. године), пријавило се укупно 5 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених Критеријума, анализе целокупне документације кандидата, а на  предлог посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата, у табеларном приказу који је у прилогу.

 

За све додатне информације можете се обратити на e-mail ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

 

 


 

 

Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја (XIX Јавни позив за 2020. годину) за стипендирање младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2019. години

На XIX Јавни позив Министарства  просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2019. години, ради доделе 10 стипендија, који је објављен 26.12.2019. године пријавило се укупно 5 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам радних дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 12.05.2019. године. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „Приговор на прелиминарну ранг листу за стипендирање младих истраживача – ученика“,  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове  републичких органа,  Немањина број 22-26, Београд, као и на  e-mail ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs.


Коначни резултати Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја (XVIII Јавни позив за 2019. годину) за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда  средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2018. години

На XVIII Јавни позив Министарства за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2018. години, ради доделе 10 стипендија младим истраживачима (објављен 26.12.2018. године), пријавило се укупно 10 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених Критеријума, анализе целокупне документације кандидата, а на  предлог посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата, у табеларном приказу који је у прилогу.

За све додатне информације можете се обратити на e-mail ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Коначна ранг листа


Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства (XVIII Јавни позив за 2019. годину) за стипендирање младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2018. години

На XVIII Јавни позив Министарства за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2018. години, ради доделе 10 стипендија, који је објављен 26.12.2018. године пријавило се укупно 10 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 30.03.2019. године. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „Приговор на прелиминарну ранг листу за стипендирање младих истраживача – ученика“,  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове  републичких органа,  Немањина број 22-26, Београд.

За све додатне информације можете се обратити на e-mail ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs.

Прелиминарна ранг листа кандидата – ученика


Коначни резултати Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја (XVII Јавни позив за 2018. годину) за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда  средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2017. години

На XVII Јавни позив Министарства за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2017. години, ради доделе 10 стипендија младим истраживачима (објављен 29.12.2017. године), пријавило се укупно 10 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених Критеријума, анализе целокупне документације кандидата, а на  предлог посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата, у табеларном приказу који је у прилогу.

За све додатне информације можете се обратити на e-mail ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Коначна ранг листа


Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства (XVII Јавни позив за 2018. годину) за стипендирање младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2017. години

На XVII Јавни позив Министарства за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2017. години, ради доделе 10 стипендија, који је објављен 29.12.2017. године пријавило се укупно 10 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 15.03.2018. године. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „Приговор на прелиминарну ранг листу за стипендирање младих истраживача – ученика“,  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове  републичких органа,  Немањина број 22-26, Београд.

Коначна листа кандидата којима су одобрене стипендије, објавиће се до 15. априла  2018. године.

За све додатне информације можете се обратити на e-mail ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs.

Прелиминарна ранг листа кандидата – ученика


Коначни резултати Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја (XVIЈавни позив за 2017. годину) за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда  средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2016. години

На XVI Јавни позив Министарства за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2016. години, ради доделе 10 стипендија младим истраживачима, који је објављен 11.01.2017. године пријавило се укупно 16 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених Критеријума, анализе целокупне документације кандидата, као и поднетих приговора на Прелиминарну ранг листу, а на  предлог посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата, у табеларном приказу који је у прилогу.

За све додатне информације можете се обратити на e-mail ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs.

Кандидати се обавезују да поступе према следећем:

Да доставе до 12. априла 2017. године на адресу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одсек за развој научноистраживачких кадрова, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд – са назнаком ”документација стипендисте младог истраживача – ученика”) одговарајућу документацију Министарству, како би се припремили уговори и започела исплата стипендије.

a) попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;

б) попуњен образац – Изјаву да не примају другу стипендију

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: Коначна ранг листа

 


Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства (XVI Јавни позив за 2017. годину) за стипендирање младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2016. години

На XVI Јавни позив Министарства за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2016. години, ради доделе 10 стипендија, који је објављен 11.01.2017. године пријавило се укупно 15 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 27.03.2017. године. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „Приговор на прелиминарну ранг листу за стипендирање младих истраживача – ученика“,  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове  републичких органа,  Немањина број 22-26, Београд.

Коначна листа кандидата којима су одобрене стипендије, објавиће се до 15. априла  2017. године.

За све додатне информације можете се обратити на e-mail ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs.

Прелиминарна ранг листа кандидата – ученика

Loading