ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за постдокторанте

Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2021. години

На XVII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2021. години, који је објављен 20.01.2021. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на сајту Министарства, пријављено је укупно 12 кандидата, од којих ће свих 12 кандидата добити стипендију. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата.

Коначна ранг листа


Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2021. години

На XVII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2021. години, који је објављен 20.01.2021. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на сајту Министарства, пријављенo  је укупно 12 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства закључно са 29.04.2021. године. Приговори се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „приговор постдокторанатапрепорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

Прелиминарна ранг листа


Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2020. години

На XVI Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2020. години, који је објављен 26.12.2019. године у дневном листу „БЛИЦ“ и на сајту Министарства, пријављено је укупно 22 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата.

Коначна ранг листа


 

Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2020. години

На XVI Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2020. години, који је објављен 26.12.2019. године у дневном листу „БЛИЦ“ и на сајту Министарства, пријављенo  је укупно 22 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства закључно са 22.06.2020. године. Приговори се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „приговор постдокторанатапрепорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

Прелиминарна ранг листа


 

 

Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2019. години

На XV Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2019. години, који је објављен 26.12.2018. године у дневном листу „БЛИЦ“ и на сајту Министарства, пријављено је укупно 27 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата.

Коначна ранг листа

 


 

Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2019. години

 

На XV Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2019. години, који је објављен 26.12.2018. године у дневном листу „БЛИЦ“ и на сајту Министарства, пријављенo  је укупно 27 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

 

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства закључно са 19.04.2019. године. Приговори се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „приговор постдокторанатапрепорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

 

Прелиминарна ранг листа

 


 

Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2018. години

 

На XIV Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2018. години, који је објављен 29.12.2017. године у дневном листу “АЛО“ и на сајту Министарства, пријављен је укупно 21 кандидат. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата.

 

Коначна ранг листа

 


 

Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2018. години

 

На XIV Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2018. години, који је објављен 29.12.2017. године у дневном листу „АЛО“ и на сајту Министарства, пријављенo  је укупно 21 кандидат. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата. Од 21 кандидатa стипендије се додељују зa свих 21 кандидатa.

 

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства закључно са 26.04.2018. године. Приговори се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком:  „приговор постдокторанатапрепорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

 

Прелиминарна ранг листа

 


 

Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2017. години

 

На XIII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2017. години, који је објављен 11.01.2017. године у дневном листу “Политика“ и на сајту Министарства, пријављен је укупно 21 кандидат. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата. Од пријављених 21-ог кандидатa стипендије се додељују зa све кандидате.

 

Коначна ранг листа

 

Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2017. години

 

На XIII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2017. години, који је објављен 11.01.2017. године у дневном листу “Политика“ и на сајту Министарства, пријављен је укупно 21 кандидат. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата. Од пријављенoг 21-ог кандидатa стипендије се додељују зa све кандидате.

 

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 05.05.2017. године. Приговори се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „приговор постдоктораната“ препорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

 

Прелиминарна ранг листа

Loading