ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стручни семинар за наставнике допунске наставе на српском језику у иностранству

За наставнике који ће у школској 2019/2020. години остваривати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у Виминацијуму је од 1. до 3. августа организован припремни стручни семинар.

Наставници који су изабрани на конкурсу у априлу имали су прилику да на овом стручном скупу чују искуства колега који су претходне четири године били ангажовани на овим пословима и упознају се са примерима из  наставне праксе. Приказане су и презентације о организацији рада и искуствима стеченим у земљама у које се упућују нови наставници  – СР Немачкој, Швајцарској, Француској и Италији.  

На скупу се говорило о језичкој култури у настави, програму основног образовања у иностранству, обуци наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима и процесу учења, могућностима примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језика као матерњег у иностранству  и стваралачкој настави књижевности на примеру тумачења народних лирских песама.

О овим темама говорили су представници Филолошког факултета у Београду, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Вукове задужбине и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Loading