ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стручни скуп: „Предшколско васпитање  и образовање по мери сваког детета“

Група за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ-а за Србију и уз подршку Центра за интерактивну педагогију организовала је стручни скуп под називом „Предшколско васпитање и образовање по мери сваког детета“ у Београду 8.12.2015. године у хотелу „Тулип Ин“ .
Скупови су одржани још и у Нишу, Чачку, Шапцу и обухваћено је више од половине предшколских установа у Републици Србији. Учесници су били стручни сарадници и сарадници ПУ, дефектолози-васпитачи, васпитачи, директори ПУ, представници локалних самоуправа (начелник друштвених делатности), представници Секретаријата за образовање и дечју заштиту, представници ШУ – координатори за инклузивно образовање.

Скупови су одржани са циљем да се: унапреде компетенције запослених у предшколској установи за спровођење инклузивног/квалитетног предшколског васпитања и образовања (ПВО) у Србији; подрже активности којима се постиже повећан обухват деце припремним предшколским програмом и основним образовањем; појача сарадња између различитих актера на нивоу предшколске установе и локалне самоуправе; пружи квалитетна подршка деци у транзиционим периодима и да се развију сараднички односи са родитељима.

У првом делу скупа говорило се о модалитетима за унапређење доступност, праведности и квалитета ПВО у односу на истраживачку праксу, податке и успешних пилот пројеката.

У другом делу скупа учесници су прошли кроз две радионице. Прва радионица имала је за циљ размену примера добре праксе за диверсификовање програма за повећање обухвата деце из осетљивих група. Закључци са ове радионице су да рано укључивање у образовање и васпитање има изузетан утицај на физички, емотивни и психолошки развој деце посебно деце са тешкоћама у развоју и инвалидитетом као и деце из сиромашних и ромских породица која тиме добијају могућност изласка из социјалне и економске депривације и једнак положај у односу на вршњаке у наставку образовања и васпитања.

 

С обзиром на важност периода транзиције у образовању (прелазак из породице у ПВО, прелазак из јаслене групе у средњу групу, прелазак из ПВО у ОШ…), друга радионица имала је за циљ прикупљање примера добре праксе за квалитетно укључивање деце у периодима транзиције у различитим нивоима образовања и васпитања и повећање улоге родитеља. Са ове радионице произашли су закључци да транзициони период прате бројне препреке, институционалне, физичке, друштвене и да се зато морају спровести планске активности усмерене на индивидуалне потребе детета и да се пружи помоћ породици посебно породици детета из осетљиве групе јер је породица у центру збивања и носи највећи терет. Прикупљени примери са радионица користиће се за израду приручника за неометан прелазак деце, нарочито деце из осетљивих група, у следеће нивое образовања.

Организатори скупа послали су јасну поруку о важности учења у раном детињству. Ту се Република Србија прикључује новим европским трендовима у којим је обезбеђивање квалитетног образовања у раном детињству централно место у европској Стратегији паметног, одрживог и инклузивног раста (ЕУ2020) https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/EU-2020.pdf.

Група за социјалну инклузију ће и даље у сарадњи са партнерима наставити са обукама запослених у установама у циљу повећања праведности и квалитета образовања и васпитања за сву децу.

Loading