ЋИРИЛИЦА | LATINICA

“Сваки тренутак је важан“

У сарадњи са Министарством здравља, Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, УНИЦЕФ је  данас покренуо националну кампању под називом „Сваки тренутак је важан“. Циљ кампање је да се подигне свест о важности првих 1000 дана живота и значају раних искустава за развој детета. 

Прве године живота представљају критичан период прилагођавања и реаговања на интервенције. Када су деци ускраћени адекватна исхрана, подстицај и заштита, штетни ефекти могу довести до дугорочних последица за дете, породицу и заједницу уопште.

УНИЦЕФ, заједно са Владом Србије, ради на томе да обезбеди да сва деца у Србији имају најбољи почетак живота. Свако дете, без обзира на тешкоће са којима се суочава, може достићи свој пуни потенцијал уз љубав, правилну негу, одговарајућу исхрану, укључујући и дојење, и заштиту коју им пружају родитељи или старатељи, и уз правовремену и адекватну стручну помоћ кроз услуге у заједници. Најефикасније интервенције подразумевају сарадњу између више ресора. Надамо се да ће ова кампања пробудити свест код родитеља и старатеља о томе зашто је сваки тренутак важан, рекао је Мишел Сен Ло, директор УНИЦЕФ-а у Србији.

Да би деца добила адекватну негу, и да би се подстакао и промовисао значај раног развоја деце, од великог је значаја да међусекторске интервенције правовремено стигну до детета, уз помоћ служби које пружају подршку породицама.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, зна и разуме да је сваки тренутак у развојном циклусу детета, а посебно у периоду раног развоја, битан за дете и његов будући  развој и живот.

Обезбеђење услова за несметан раст и развој детета, пре свега значи поштовање права детета утврђених Конвенцијом о правима детета УН, посебно права на живот са родитељима, права на заштиту од злостављања и занемаривања и права на обезбеђивање оптималних услова за раст и развој. У том смислу улога система социјалне и породичне заштите је посебно значајна када се ради о правовременом препознавању и пружању подршке породицама са децом ниског календарског узраста које се суочавају са вишеструким проблемима.

Посебно бих истакао улогу система социјалне и породичне заштите у превенцији издвајања детета из биолошке породице у најранијем узрасту. Министарство велике напоре улаже у развој услуга интензивне подршке породицама са комплексним проблемима како би се обезбедила потпуна примена законске забране смештаја деце испод три године  живота у резиденцијалне установе и изражавам наду да ће ова кампања, значајно допринети том циљу, изјавио је Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Здравствене службе, здравствени радници и стручна помоћ кроз услуге у заједници играју важну улогу у промовисању дечијег развоја.

Министарство здравља изузетно је поносно на досадашњу сарадњу са УНИЦЕФ-ом, посебно кроз пројекат унапређења примарне здравствене заштите деце у најранијем узрасту, у оквиру којег су у последње две године отворена развојна саветовалишта у девет домова здравља, захваљујући којима су бројна деца добила прилику да им се уоче одређене потешкоће у раном развоју, али и на време и у пуном капацитету пружи стручна помоћ у превазилажењу ових проблема, изјавио је др Мехо Махмутовић, државни секретар у Министарству здравља.

Он је даље истакао да је улагање у рани развој деце нешто што касније обликује једно друштво у целини, због чега су овакви пројекти и кампање добродошле и изузетно корисне.

Здравствени систем Србије је оспособљен и стручно, и у сваком другом смислу, да буде адекватна подршка раном развоју сваког детета у нашој земљи, али је познато да је за реализацију овако значајних стратешких планова неопходна квалитетна мултисекторска сарадња. Не сумњам да ћемо заједничким снагама остварити значајне резултате кроз ову кампању и да ћемо нашој деци омогућити све услове за правилан и здрав развој, нагласио је др Махмутовић.

Улагање у дете кроз учење у раном узрасту и боља припремљеност за школу повећавају вероватноћу да дечаци и девојчице заврше основну школу.

Шире укључивање деце у квалитетно предшколско васпитање и образовање представља важну претпоставку у обезбеђивању друштвене подршке деци на раном узрасту и њиховим породицама. Министарство препознаје значај васпитања и образовања у раним узрастима и ради паралелно у два правца: на повећању обухвата деце и на унапређивању квалитета предшколског васпитања. Предшколски програми усмерени су на подршку целовитом развоју и добробити детета у чему пресудну улогу имају игра и квалитет односа, изјавила је Анамарија Вичек, државна секретарка Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Анамарија Вичек је истакла да национална кампања „Сваки тренутак је важан“ управо има за циљ да подсети родитеље и све друге одрасле на значај пружања подршке деци у раном детињству, кроз неговање блиских, емотивно топлих односа међу децом и члановима породице, неопходност слушања деце и континуираног праћења њихових интересовања и потреба, кроз заједничку игру, причање и читање прича и стварање разноврсних прилика за неговање подстицајног породичног окружења.

Процес бриге о деци почиње у најранијој фази њиховог живота и зависи од окружења у којем дете расте. Оптимални услови у његовом дому, адекватна исхрана, интерактиван однос са родитељима и старатељима и ненасилне методе дисциплиновања у великој мери утичу на добробит детета. Ова кампања има за циљ да помогне родитељима и старатељима да направе изборе који ће довести до оптималног развоја њихове деце, како би свако дете добило шансу за најбољи почетак у животу и добре основе за будућност.

Loading