ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Трагамо за искуствима и предлозима из области инклузивног образовања

Од септембра 2014. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Светска банка имали су интензивне консултације о томе како да се најбоље искористе донаторска средства која Европска унија у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) наменски обезбеђује за пројекат праћења и вредновања инклузивног образовања.

Овим поводом, тим домаћих и међународних стручњака ангажован је да прикупи информације од  практичара и других заинтересованих страна о спровођењу инклузивног образовања.

У сарадњи са Министарством, овај тим ће до јуна 2015. радити на различитим задацима, укључујући:

• Истраживачке студије о искуствима наставника, стручних сарадника, родитеља и доносиоца одлука у спровођењу инклузивног образовања.  Прикупљање података о томе каква им је подршка потребна како би могли да се носе са изазовима са којима се суочавају.

• Аналитички рад на коришћењу већ успостављених „стубова“ инклузивног образовања као што су експертски тимови у школама, интерресорне комисије, педагошки асистенти,  индивидуални образовни планови.

• Регионалне консултације и национални догађај посвећени праћењу и вредновању инклузивног образовања у којем ће Институт за психологију представити нови оквир праћења и вредновања инклузивног образовања.

• Препоруке за измену законске регулативе ради побољшања система инклузивног образовања.

• Пројектовање и пилот обука за инклузивно образовање.

Политичка подршка и инструменти за инклузивно образовање су важни – али они нису довољни. Инклузивно образовање треба да функционише у пракси, наставници треба да имају могућност да поделе добра искуства, а наставници и родитељи да добију одговоре на питања и помоћ у конкретним ситуацијама. Потребно је и да унапредимо рад интерресорних комисија, да учинимо ефикаснијим и сврсисходнијим процес доношења и примене индивидуалних образовних планова, као и да побољшавамо свакодневну праксу. Мониторинг оквир који развијамо ће нам помоћи да стекнемо увид у то шта функционише у пракси, а шта мора да се унапреди.

Министарству просвете, науке и технолошког развоја и ангажованим експертима подршку ће пружити Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва,  УНИЦЕФ и Фонд за отворено друштво.

Први корак у реализацији је прикупљање података путем онлајн уптиника. Упитник је урађен у три верзије:

За наставнике и стручне сараднике

За родитеље

За директоре основних и средњих школа

Позивамо све наставнике, стручне сараднике, директоре и родитеље који имају искуство и предлоге из области инклузивног образовања да дају одговоре и тиме допринесу унапређењу инклузивне праксе. Упитник ће бити отворен од 18. до 31. марта 2015. године.

Loading