ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Трансформација изборног спорта

Предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја је да се од наредне школске године за ученике петог разреда обавезни изборни наставни предмет Физичко васпитање – изабрани спорт трансформише у спортске активности. Програмске активности досадашњег предмета Физичко васпитање – изабрани спорт реализоваће се у складу са просторним и људским ресурсима школа. Садржај, начин и реализацију спортских активности школе биће планирани Школским програмом и Годишњим планом рада. Уместо једног часа недељно изборног премета Физичког васпитања – изабрани спорт спортске активности трајаће један и по час недељно, а реализоваће се  у току наставног дана, као свакодневне физичке активности, у току више радних и наставних дана, у току ненаставног дана (радна субота), или на неки други начин , што ће школе прецизирати прописаним актима.

Министарство је упутило Заводу за унапређивање образовања и васпитања иницијативу за израду новог наставног плана и програма за други циклус основног образовања и израду програма за пети разред основног образовања и васпитања.

Спортске активности неће улазити у фонд часова па се тиме неће ни повећати оптерећеност ученика, док ће са друге стране ученици имати много више физичких активности.

Планиране измене неће умањити норму часова наставницима физичког васпитања, већ ће им норма бити увећана за пола часа.

 

Loading