ЋИРИЛИЦА | LATINICA

У научноистраживачке пројекте биће укључено 317 талентованих истраживача

На основу Четвртог јавног позива које је расписало Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  317 младих талентованих истраживача – студената докторских студија, од тога 27 из области уметности, биће укључено у научноистраживачке пројекте које реализују акредитоване научноистраживачке организације. Четвртим позивом, који је расписан у новембру 2020. године првобитно је било планирано да буде ангажовано 100 истраживача, али због великог броја пријава и интересовања та одлука је промењена. Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је средства за исплату зарада младим истраживачима.

Право на подношење пријаве имали су млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и уписане докторске академске студије на акредитованој високошколској установи у Републици Србији, који испуњавају следеће услове – да имају највише 30 година, да су држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије, да имају укупну просечну оцену најмање 9.00 (девет) по формули, као и редовност у студирању.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је у 2018., 2019. и 2020. години четири позива за талентованe младе истраживаче – студенте докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима које реализују акредитоване научноистраживачке организације у текућем циклусу истраживања (2011-2019). Први позив је расписан у марту 2018.године за пријем 1000 младих истраживача. Други позив је расписан, исте године у новембру године за пријем 100 младих истраживача, а због великог броја пријава младих истраживача који су испуњавали услове конкурса, одлуком је повећан број ангажованих за још 200 истраживача. Трећи позив је расписан у новембру 2019. године за пријем још 100 младих истраживача, а oдлуком је повећан број ангажовања истраживача до 200.

 

Loading