ЋИРИЛИЦА | LATINICA

У оквиру Програма модернизације школа до сада завршена реконструкција и адаптација 91 објекта

Министар просвете, науке и технолошког  развоја Младен Шарчевић разговарао је данас са представницима Јединице за управљање пројектима у јавном сектору о реализацији Програма модернизације школа.

Том приликом је истакнуто да су до сада на 91 школском објекту завршени радови на изградњи, реконструкцији и адаптацији док су радови у току на 41 објекту.

Финансијским уговором закљученим између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 8.јуна 2010 године у Београду, предвиђено је спровођење пројекта Програм модернизације школа, а Министарство просвете науке и технолошког развоја је одређено за промотера пројекта. Програм модернизације школа обухвата повећање понуде и квалитета пред-универзитетског образовања, побољшање квалитета услова за учење, повећање једнакости у образовном систему и ефикаснија расподела и улагање у физичку инфраструктуру.

Европска инвестициона банка проценила је укупну вредност Пројекта на око 100.000.000 евра, а средства кредита по Финансијском уговору износе 50.000.000 евра.

На основу спроведене процедуре по јавном конкурсу, дефинисана је листа од 166 школских објеката који су доставили пројектно техничку документацију за адаптацију, реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање. До сада су закључени уговори за  извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији на укупно 132 школска објекта. Радови су завршени на 91 објекту, док су на 41  објекату радови у току.

За преостала 34 школска објекта у току је спровођење процедуре јавне набавке за избор извођача радова, у међународном отвореном поступку, са процењеном вредношћу радова 5.901.600 евра.

У оквиру пројекта до сада је извршена набавка и испорука школског и канцеларијског намештаја, спортске опреме, аудио и видео опреме, наставних учила и средства за 28 школских објеката укупне вредости  3.108.394,80 евра. У току је припрема јавне набавке за опремање  28 објеката, као и преосталих школских објеката по листи за опремање са процењеном вредношћу од 5.000.000,00 евра.

Од укупног износа зајма од 50.000.000,00 евра, до сада су повучена средства у износу од 34.428.992,05 евра, а од тога су потрошена средства у износу од 27.462.739,13 евра.

Loading