ЋИРИЛИЦА | LATINICA

У оквиру пројекта Подстицање демократске културе“ објављена публикација о примерима добре праксе

Пројекат „Подстицање демократске културе у школама“  реализује се у оквиру Програма „Хоризонтална помоћ за Западни Балкан и Турску“ Европске уније и Савета Европе, а коју спроводи Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи  са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и 20 школа.

За учешће у пројекту одабрано је 12 основних школа, 4 средње стручне школе и 4 гимназије  из Србије које су показале спремност да у потпуности промовишу концепт демократске културе у школи кроз образовање, обуку, подизање свести, информисање, праксу и различите активности.

Реализација пројекта представља унапређивање  квалитета образовања подстицањем демократске културе у формалном систему образовања, кроз примену антидискриминаторских приступа који се заснивају на стандардима и пракси Савета Европе.

Циљ је, између осталог, да  се ученици оспособе да остварују и бране своја демократска права и одговорности у друштву, да вреднују различитост и да имају активну улогу у демократском животу, као и промовисање и заштита демократије и владавине права.

Школе су показале спремност да раде на унапређивању инклузивности и проширењу мера за уклањање предрасуда и дискриминаторских приступа према  угроженим групама, као и да се баве решавањем случајева насиља путем стратешких планова и политика који садрже посебне мере за борбу против дискриминације и механизме за праћење тих мера. 

Користећи Модел компетенција за демократску културу (ЦДЦ), развијен од стране Одељења  за образовање Савета Европе, тимови одабраних школа састављени од наставника, педагога, психолога, директора развијали су примере добре праксе и пилотирали их кроз наставу и ваннаставне активности, укључујући и ширу локалну заједницу.

Кроз оквир од двадесет компетенција из Модела компетенција (из групе вредности, групе ставова, групе вештина и групе знања и критичког разумевања) школе су организовале  бројне активности, са педагошким приступима примереним за развој компетенција за демократску културу и стварање  пријатнијег, занимљивијег и безбеднијег школског амбијента, оснажујући истовремено своје капацитете за отклањање насилних, дискриминаторних и антидемократских структура у школи и школском окружењу,  унапређујући етос у школи и пружајући подршку ученицима.

У публикацији  су представљени примери примене тих компетенција у три области:

  1. Област наставних активности
  2. Област ваннаставних активности
  3. Област сарадње са локалном заједницом-

Очекујемо да ће публикација на енглеском и на српском језику пружити подршку свим школама да слични  примери постану континуирана пракса, а да процес унапређивања демократске културе у школама постаје обавеза свих које се школа тиче.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља да пружа подршку школама заједно са Саветом Европе кроз другу фазу пројекта која почиње у мају 2019. у којој ће уз ове школе учешће имати и нових 40 школа, а све како учинили образовни систем квалитетнијим, а друштво бољим.

Партнери на пројекту „Подстицање демократске културе у школама“  су  Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и локални партнер Центар за  образовне политике,  локалне заједнице, медији, невладине организације, стручњаци, и други.

Loading