ЋИРИЛИЦА | LATINICA

У случају вршњачког насиља важно је поштовати процедуру

Министарство просвете апелује на све родитеље да се обрате надлежној школској управи и просветној инспекцији уколико сматрају да школа није предузела потребне активности у заштити ученика од насиља.

Поступање по прописаној процедури је једини прави пут да се ученику пружи подршка, да се ученик заштити и да се установа образовања санкционише уколико није поступила у складу са законом и прописима.

Када је у питању вршњачко насиље Министарство посебно истиче да је неопходно имати у виду да је реч о малолетним лицима која су у развоју и којима треба подршка. Подршка и васпитни рад је потребан свим ученицима, било да је реч о деци која трпе или врше насиље, јер подједанко је важно радити на превазилажењу трауме код ученика који је трпео насиље и промени понашања код ученика који је вршио насиље.

Реч је континуираном процесу који неизоставно подразумева сарадњу породице, школе и других система (здравственог, система социјалне заштите, полиције).

Истичемо и апелујемо на родитеље да воде рачуна о најбољем интересу све деце и да имају у виду да свако излагање малолетних лица јавности, њихово етикетирање као насилника или жртве (путем медија или друштвених мрежа), може довести до злоупотребе, даље ескалације насиља, ретрауматизације деце, угрожавања њихове безбедности и злоупотребе података о личности.

Такође, истичемо важност поштовања принципа Општег протокола за заштиту деце од насиља који прописује одговорност свих надлежних ресора, као и медија, у начину информисања и едукацији јавности о овој теми, којимa се не угрожава интегритет, права и лични подаци деце и малолетних лица.

 

Loading