ЋИРИЛИЦА | LATINICA

У току је поновљени јавни позив за пријављивање кандидата за рецензенте у поступку акредитације високосколских установа

Национални савет за високо образовање поновио је јавни позив за пријављивање кандидата за рецензенте у поступку акредитације високошколских установа у Републици Србији, а рок за пријављивање кандидата је 15. децембар 2018.године.

Рецензенте именује директор Националног акредитационог тела са листе коју утврди Национални савет, а на предлог Комисије за акредитацију Националног акредитационог тела.

За рецензента могу бити именовани наставници високошколских установа у Републици Србији, као и наставници у одговарајућем звању са високошколских установа ван територије Републике

За рецензената не може бити именовано лице које је изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у органу политичке странке, на дужност органа пословођења високошколске установе, члана Националног савета, Комисије за акредитацију, као ни лице које је запослено у Националном акредитационом телу.

Информације о условима и начину пријављивања налазе се на сајту Националног савета за високо образовање на адреси www.nsvo.gov.rs

Loading