ЋИРИЛИЦА | LATINICA

У току обуке за унапређење капацитета интерресорних комисија

Министарство просвете оквиру пројекта “Учимо сви заједно”, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом у Србији, уз подршку Делегације Европске уније, организује током два и по месеца серију обука за чланове интерресорних комисија.

Кроз тематске радионице чланови интерресорних комисија стичу додатна знања и компетенције којима се унапређује приступ за процену потреба за додатном образовном подршком, посебно у односу на децу и ученике којима је, из различитих разлога, потребна интензивнија подршка за укључивање у квалитетно инклузивно образовање.

До сада је одржано 10 обука које су окупиле 75 интерресорних комисија са 230 чланова и чланица. Према оценама свих учесница и учесника обука које су до сада одржане, испуњени су најважнији циљеви овог програма: унапређена су знања и вештине везано за мандат интерресорних комисија за ефикаснијом проценом потреба детета, ученика и одраслог за додатном подршком, заснованом на савременим сазнањима.

Комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом је интерресорно тело које чине стручњаци различитих профила, а које формира јединица локалне самоуправе. Улога интересорне комисије је да препозна и обједини подршке из система образовања, здравствене и социјалне заштите неопходне за укључивање, учешће и напредовање детета и ученика.

Обуке имају за циљ да подстакну и допринесу даљем унапређивању инклузивног образовања у Републици Србији, делујући вишеслојно на све аспекте инклузивног образовања.

У оквиру пројекта развијен је интензиван и модеран програм јачања капацитета свих интерресорних комисија у Србији, који покрива различите, али кључне теме за примену принципа инклузивног образовања приликом процене потреба деце за додатном подршком.

Програм тродневне обуке спроводе  искусни тренери у организацији Центра за социјалну политику. Програм је заснован на принципима недискриминације, добробити и заштите права детета и у потпуности се ослања на Стратегију развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

Loading