ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Учешће на Конференцији о безбедности младих у Србији Кровне организације младих у Србији

Конференцији о безбедности младих која се организовала у оквиру пројекта “Млади у фокусу”, а који спроводи Кровна организација младих Србије уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије одржана је 21.12.2017. године. Имала је за циљ да подстакне дискусију о важним и актуелним проблемима младих, али и да да одговоре на веома важна и актуелна питања из области безбедности младих, и то кроз дијалог искусних актера у овој области и представника младих.

Излагачи на конференцији су кроз два пленарна дела указали на важност ове теме и колико је неопходно да безбедност младих буде видљива и заступљена у јавним политикама у Републици Србији. Кроз пленарне дискусије стављен је фокус на активизам сваког појединца. Упознајући се са примерима добре праксе које су презентовали представници државних институција,  али и цивилног сектора из скоро свих крајева земље, указано је на важност унапређења постојећих, али и развијање нових модела и инструмената за већу безбедност младих.

Током пленарних излагања незаобилазна тема је била и насиље, које је све видљивије у нашем окружењу, где је Биљана Лајовић предстваник Министарства просвете, науке и технолошког развоја ставила акценат на превенцију свих облика насиља, али и дискриминације.

Присутнима је подељена брошура Смернице за укључивање безбедности у локалне акционе планове за младе  која  даје добре полазне основе за квалитетно укључивање теме безбедности у локалне акционе планове за младе,  где је неопходно размишљати о актерима, принципима и начелима, али и о приоритетима младих. Конференција  је омогућила расправу на тему видљивости  безбедности младих у јавним политикама, али и ефикасности досадашњег спровођења специфичног циља унапређења безбедности младих у Националној стратегији за младе како би се формулисале препоруке за нови Акциони план за њено спровођење, као и утврдила процена успешности локалних акционих планова за младе и локалних савета за безбедност.

У радном делу конференције фокус је стављен на  кључна питања када је реч о младима у Републици Србији где су се кроз фокус групе мапирале полазне тачке које воде унапређењу безбедности младих у нашој земљи из три угла:

Који су изазови безбедности посебно рањивих група младих (младе жене, млади у руралним областима, младе особе са инвалидитетом итд)?

Како унапредити Смернице за укључивање безбедности младих у локалне акционе планове за младе?

Како унапредити политике у области безбедности младих? (Савет за безбедност младих, Акциони планови).

У низу незаобилазних проблема увидело се да здравље, превенција свих облика насиља (физичко, психичко, социјално, електронско, дигитално) као и дискриминације у значајној мери утичу на безбедност младих у свим срединама.

Активно учешће у Конференцији  о безбедности младих у Републици Србији узеле су Биљана Лајовић и Ирена Мучибабић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

Loading