ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Учешће на Регионалном форуму о одрживом развоју у Женеви

Помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја Весна Недељковић учествоваће на Регионалном форуму о одрживом развоју за UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe) регион који ће се одржати 21. и 22. марта 2019. године у Женеви.

Она ће презентовати студију случаја под називом „Квалитетно инклузивно образовање у Србији“ у оквиру округлог стола на тему „Учење без граница: целоживотно учење и инклузивно образовање“. На Регионалном форуму биће представљена искуства Републике Србије у спровођењу реформи у инклузивном образовању а која се односе на остваривање четвртог циља одрживог развоја: Квалитетно образовање.

У протеклих 10 година, Влада је предузела опсежне промене и реформе у образовном систему са свеобухватним фокусом на побољшање једнакости, квалитета и ефикасности димензија образовања. Основни циљ садашњих политика и стратегија је да се побољша приступ квалитетном предшколском и основном образовању, како би се побољшала образовна постигнућа свих ученика уопште, а посебно деце из угрожених друштвених група и социјално нестимулативних средина. Министарство просвете, науке и технолошког развоја усвојило је 2009. године Закон о основама образовног система, који је обезбедио правни оквир за инклузивно образовање.

Студија случаја која ће бити представљена на Регионалном форуму резимира напоре МПНТР-а Србије да уведе и подржи спровођење политика везаних за упис све деце у редовни образовни систем и давање подршке школама и наставницима да пруже одговарајућу додатну подршку у образовању за ученике са инвалидитетом, потешкоћама у учењу и сметњама у развоју. У последњој деценији, инклузивне образовне политике омогућиле су образовање хиљада деце и младих који су раније били ван образовног система.

Регионални форум је платформа која окупља актере заинтересоване за решења одрживог развоја, коју организује UNECE у блиској сарадњи са регионалним системом Уједињених нација. Регионални форум о одрживом развоју прати имплементацију Агенде 2030 и њених циљева одрживог развоја у UNECE региону. Фокусирајући се на практична искуства, он ствара простор у региону за размену решења, најбољих пракси и изазова у примени циљева одрживог развоја и помаже идентификацији главних регионалних трендова. Студије случаја које се презентују чине основу сегмента хоризонталног учења. 

Учешће на Регионалном форуму биће спроведено у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији. 

Loading