ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Унапређење капацитета организационих јединица Министарства

Сектор за развој и високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Тимом за социјало укључивање и смањење сиромашта Владе Републике Србије (СИПРУ) организовао је једнодневну обуку за запослене у Министарству за употребу програма за табеларни приказ – Ексел. Обука је одржана у петак, 15. септембра 2017. године, у Другој економској школи.

Обуку је похађало 15 полазника, запослених у Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање, Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Сектору за инспекцијске послове, Сектору за ученички и студентски стандард, као и запослени из Школских управа Ваљево, Јагодина, Нови Сад и Краљево. Обуком је обухваћен основни ниво функционалности Ексела.

Министарство и СИПРУ тим заједно реализују Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања, чији је општи циљ дубље разумевање фактора који утичу на квалитет, праведност и ефикасност система образовања и креирање препорука заснованих на подацима од важности за унапређење образовних политика.  Обука је организована у складу са посебним циљевима Програма који се односе на повећање информисаности запослених у систему образовања о постојећим базама података и начинима управљања подацима; унапређење капацитета организационих јединица министарства и запослених у систему образовања за коришћење и анализу података од значаја за извештавање и креирање образовних политика и унапређење координације запослених у систему образовања у процесу прикупљања и анализе података.

У плану су додатне обуке – поновно реализовање обуке на основном нивоу, као и организација обуке на напредном нивоу у складу са потребама запослених у Министарству.

Loading