ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Унапређивање заштите ученика од трговине људима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду, у оквиру пројекта „Превенција и борба против трговине људима у Србији“, израдило је ревидирану листу индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима.

Ова активност део је напора Mинистарства на унапређивању и обезбеђивању услова за подстицајно одрастање и развој ученика и заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања.

Трговина људима јесте најтежи и најкломплекснији облик насиља и кривично дело коме деца и млади могу бити изложени, а њено спречавање подразумева интерсекторску сарадњу. Због тога је важно осигурати благовремено откривање могућности да неке дете буде жртва трговине људима. Како би се то постигло неопходно је да наставници, стручни сарадници и тимови у установама образовања и васпитања имају специфична знања и вештине из ове области као и да су им на располагању инструменти за процену ризика и рано откривање потенцијалних жртава трговине децом и младима.

На ревизији индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима радила је посебно формирана Радна група, а потреба за ревизијом је настала на основу анализе употребе постојеће листе индикатора и неопходности да се она унапреди и учини ефикаснијом за коришћење у систему образовања.

Радну групу за ревизију индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима су чинили представници Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представници Канцеларије Савета Европе у Београду, представници стуковних удружења – Друштва директора школа Србије, Педагошког друштва и Друштва психолога Србије, као и представници испред невладиног сектора – удружења Астра и Атина и наравно представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Индикатори су ревидирани у циљу оснаживања запослених у установама образовања и васпитања за рано препознавање и процену ризика да је ученик потенцијална жртва трговине. Обезбеђивање поузданих и специфичних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су у ризику да постану жртве трговине људима и дефинисање јасних и оперативних процедура поступања у случајевима сумње или сазнања о трговини допринеће унапређивању капацитета система образовања у борби против трговине људима.

У наредном периоду планира се израда приручника и реализација обуке за просветне саветнике ради унапређивања подршке установама образовања и васпитања у примени индикатора и заштити ученика од трговине људима.

Листу индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима можете преузети овде.

Loading