ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Упис у средњу школу за школску 2018/2019. годину

Осми разред основне школе на крају школске 2017/2018 године, према првим статистикама, завршиће 71.661 ученик док у средњим школама има места за 76.064 ђака. Број слободних места већи је за 6.14%  од броја ученика.

Преко те квоте у 60 школа у укупно 63 одељења има места за 1.260  ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. Пријављивање ученика за упис у ИТ одељења почиње данас и траје до 14. маја.

Укупно у гимназијама има 19.062 места.

У четворогодишњем школама има места за 60.640 ученика, у трогодишњим 16.106, за двогодишње школовање 242 и једногодшње 306 места.

У дуалном моделу образовања има 3.507 места у око 120 одељења.

За школску 2018/2019. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је више нових образовних профила, иновирало и осавременило неке који су од раније у систему а неке од профила који су раније били реализовани у статусу огледа превело у редован систем. За све ове профиле израђени су стандарди квалификација,  планови и програми наставе и учења засновани на исходима као и нормативи простора, опреме и наставних средстава и врсте стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника. Неки од ових образовних профила биће реализовани по моделу дуалног образовања.

Од школске 2018/2019. године по новим плановима и програмима наставе и учења биће уведени нови профили:  Електротехничар за информационе технологије, Техничар за ловство и рибарство, Техничар грејања и климатизације, Ливачки калупар, Бродомонтер, Електромонтер мрежа и постројења, Оператер основних грађевинских радова, Оператер у прехрамбеној индустрији, Цвећар – вртлар, Електротехничар рачунара, Електротехничар енергетике.

Уводе се и профили: Возач моторних возила, Техничар друмског саобраћаја, Туристичко-хотелијерски техничар, Грађевински техничар и Техничар за компјутерско управљање ( CNC ) машина.

Образовни профил Туристичко-хотелијерски техничар замениће досадашњи образовни профил Туристички техничар, образовни профил Грађевински техничар замениће  образовни профил Грађевински техничар за нискоградњу;, док ће образовни профил Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина заменити досадашњи образовни профил Техничар за компјутерско управљање.

 

Loading