ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Упис ученика у први разред почиње сутра

Упис  ученика у први разред почиње у петак, 1. априла 2016. године.  У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Ове године се уписују деца рођена у периоду од 1. 03. 2009. године до 28. 02. 2010. године .У наведеном периоду на територији Републике Србије рођено је 69 962 деце.

Да би се дете уписало у први разред,  родитељи треба да доставе следећа докумената –  извод из књиге  рођених,  пријава пребивалишта,   потврда о похађању припремног предшколског програма. Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Упис ученика траје до 31. маја 2016. године, с тим што школе могу да врше упис и после тог датума. Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе у складу са могућностима школе.

У школској 2016/2017. години  биће  више од 1200 деце која ће бити уписана у први разред у односу на школску 2015/2016. годину.

Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета. Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори. У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.

 

Loading