ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Усаглашене мере Радне групе за борбу против насиља

Радна група за превенцију насиља усагласила је данас кључне мера и  активности које је потребно предузети у наредном периоду како би се унапредио систем за реаговање на насиље, као и за његову превенцију.

Министар просвете Бранко Ружић рекао је да су мере пажљиво сагледане, разматране њихове последице и прецизиране активности које је потребно предузети да би се реализовале.

Он је навео да ће до 24. децембра бити дефинисан предлог аката које је потребно изменити како би се наведене мере спровеле.

Верујем да ће мере које смо усагласили на данашњем састанку омогућити ефикасније реаговање када су сви облици насиља у питању, као и да ће деловати и подстицајно и превентивно и да ће додатно осигурати да ученик и његова заштита и подршка буду у фокусу“, оценио је министар.

Он је подсетио да је насиље сложен друштвени феномен и да је циљ да сви сегменти буду укључе у његово решавање.

У наредном периоду предстоји измена закона и подзаконских аката, као и финансијске анализе и ефекте за неке од мера које је предложила Радна група“, рекао је министар и додао да је пре свих мера потребна позитивна промена става према васпитном и превентивном раду школе, родитеља и свих других друштвених фактора.

Међу предложеним мерама су бројчано оцењивање владања од 5. до 8. разреда основне школе у току и на крају првог и другог полугодишта, као и да та оцена улази у просек. Предложено је и одлагање исписивања ученика из средње школе уколико је против њега покренут васпитно-дисциплински поступак, до његовог окончања.

Школама ће бити препоручено да пропишу Општим актом школе мере за употребу мобилних телефона током наставе.

Међу мерама су повећање броја педагога и психолога у основним школама, повећање износа накнаде за рад одељенских старешина, као и доношење Правилника о раду одељенских старешина.

Такође, предложено је и повећање  минималних новчаних казни за тежу повреду обавезе родитеља из члана Закона о основама система образовања и васпитања која се односи, између осталог, и на неучествовање у васпитном раду детета, као и за члан закона који прописује повреду забране (забрану дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања).

Један од предлога је и израда нових и ревизија постојећих стручних упутстава о сарадњи и комуникацији институција под надлежношћу Министарства просвете, Министарства за бригу о породици и демографији, Министарства здравља, Министарства правде и МУП.

Предложена је и измена  Правилника о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, као и измена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, посебно у делу који предвиђа да се трећи ниво насиља пријављује и путем платформе „Чувам те“.

Loading