ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ускоро почиње пилотирање поступка признавања претходног учења

Пилотирање поступка признавања претходног учења почеће у мају, а након што буде уведен у систем, овај поступак омогућиће стицање квалификације и онима који су знања и вештине стекли ван образовног система, кроз радно или животно искуство – најављено је на радионици одржаној на Палићу, на којој су представљене припреме за пилотирање које су до сада спроведене уз подршку пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација“.

Образовање је стуб развоја, а кроз два закона – Закон о националном оквиру квалификација са свим ближе одређеним условима и Закон о дуалном образовању, на оба нивоа приближавамо привреду образовању, што је развојно најважнији елемент у систему образовања“ рекла је, на конференцији за новинаре која је организована у оквиру радионице, помоћница министра просвете за дуално образовање и васпитање проф. др Габријела Грујић.

Припреме су обухватиле развој правилника, процедура и програма, инструмената за оцењивање и припрему елабората за акредитацију, а школе укључене у пилотирање су спремне за наредни корак – избор кандидата и проверу како предложена решења функционишу у пракси.

У пилотирању ће учествовати 22 средње стручне школе, а први кандидати биће одрасли који су до сада без сертификата радили као армирачи, зидари, руковаоци грађевинском механизацијом, тесари, пекари, месари, кувари, столари и модни кројачи. Ових девет квалификација Министарство просвете, науке и технолошког развоја изабрало је у сарадњи са Националном службом за запошљавање, јер подаци указују да највећи број незапослених без квалификација има управо ова радна искуства, а да на тржишту рада постоји потреба за квалификованим кадровима у овим областима.

Признавање претходног учења представља могућност да се одраслима, који из различитих разлога нису завршили школовање, процене и признају знања и вештине стечене кроз обуке, животно и радно искуство, и да се за тако призната знања добије уверење о стеченим компетенцијама или сертификат којим се потврђује стечена квалификација. Цео поступак, од пријаве кандидата до издавања сертификата, требало би да траје највише три месеца.

На тај начин обезбедићемо бржи трансфер ка свету рада, социјално укључивање, виши ниво самопоуздања и самопоштовања“ закључила је проф. др Габријела Грујић.

Квалификације стечене кроз радно искуство, а потврђене кроз поступак признавања претходног учења на тржишту рада биће потпуно једнаке квалификацији стеченој кроз образовни систем. Да би то било било могуће, компетенције које се признају морају да буду усклађене са стандардом квалификација.

Стандарди су основ за признавање претходног учења, јер омогућавају упоредивост квалификација стечених на различите начине, а Агенција за квалификације је прошле године усвојила 32 стандарда“,  рекао је директор Агенције, проф. др Часлав Митровић.

Велику подршку пилот-школама у припреми програма и инструмената за оцењивање кандидата пружили су и стручњаци Завода за унапређивање образовања и васпитања, а како је истакао Гојко Бановић, руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих, подршка ће бити настављена кроз обуке за оцењиваче у поступку признавања претходног учења. 

Интересовање и појединаца и послодаваца већ постоји, закључено је на радионици, јер су до пилот-школа већ почели да стижу упити заинтересованих.

Радионици су присуствовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Агенције за квалификације, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и пилот-школа.

Пилотирање поступка признавања претходног учења Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи уз подршку пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“. Након што се предложена решења, кроз пилотирање провере у пракси, поступак признавања претходног учења требало би да постане процедура кроз коју ће средње стручне школе, верификоване за поступак признавања претходног учења моћи да проверавају и потврђују квалификације на II, III и V нивоу Националног оквира квалификација Србије (НОКС).

Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ је један од текућих пројеката којим Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Од 2003. године, ЕУ је донирала за реформу сектора образовања више од 100 милиона евра – за унапређење предшколског васпитања и образовања, реформу средњег стручног образовања и образовања одраслих, реновирање и опремање школа и факултета, подршку инклузовном образовању, итд.

 

Loading